Zoeken
Menu
Werkgevers hopen op begrip van overheid bij handhaving informatieplicht Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

Vanaf 1 juli zijn de Nederlandse bedrijven wettelijk verplicht aan te geven welke energiebesparende maatregelen zij gaan nemen. Dat blijkt uit de publicatie van het gewijzigde besluit in de Staatscourant vorige week woensdag. Veel bedrijven zijn er nog niet klaar voor. Dat is deels de schuld van de overheid, stelt werkgeversorganisatie VNO-NCW. De werkgevers hopen daarom dat de handhavers begrip tonen voor de bedrijven die de deadline niet halen.

Al vele jaren bestaat het activiteitenbesluit Milieubeheer. Dit besluit verplicht bedrijven energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terug verdienen. Van de uitvoering kwam weinig terecht, mede omdat er nauwelijks handhaving was. Daardoor liep de beoogde energiebesparing uit het Energieakkoord flink achter op schema. Maar sinds 1 juli zijn de bedrijven informatieplichtig en moeten zij zelf melden welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Die aangifte moet gebeuren via een portaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat is volgens bedrijvenvereniging VNO-NCW en een aantal andere brancheorganisaties echter zo laat gereed gekomen, dat lang niet alle bedrijven aan de deadline kunnen voldoen. Zij pleitten daarom al eerder voor coulance voor bedrijven die de deadline niet haalden. Bij voorkeur tot 5 december, wanneer bedrijven ook hun energie-audit af moeten hebben, die volgt uit de Europese richtlijn voor energie-efficiëntie.

Beperkt aantal adviseurs

VNO-NCW-secretaris Jan van den Broek hoopt dat de dreigende overschrijding van de termijn in goed overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan worden opgelost. Van den Broek wijst erop dat het webportaal van RVO niet zes maanden voor de deadline klaar was, bedrijven het druk hebben en dat het aantal adviseurs beperkt is. Dan is het onwenselijk om op alle slakken zout te leggen.

EZK laat weten dat de handhaving van de informatieplicht bij de gemeenten ligt. Het is allereerst zaak dat bedrijven voldoen aan hun informatieplicht. Dat betekent, laat het ministerie weten, dat gemeenten eerst een hersteltermijn geven, voor ze overgaan tot sancties. Maar daar is geen harde afspraak over met VNO-NCW.

Verbolgen

In het Financiële Dagblad reageren Rob van der Rijt, oprichter Klimaatplein.com en Marjan Minnesma, directeur Urgenda verbolgen op de ontwikkelingen. ‘Welke overheid wil nu zaken doen met een partner die zich niet aan de wet houdt? Als overheden zouden besluiten alleen nog zaken te doen met bedrijven en instellingen die voldoen aan de energiebesparingsplicht, kunnen makkelijker en zekerder de energiebesparingsdoelen worden gehaald. Bedrijven en instellingen zullen de overheid als klant immers niet willen kwijtraken.'

Van der Rijt en Minnesma bepleiten een flexibele pool van extra handhavers die de provincies kan helpen om de daar gevestigde bedrijven te ondersteunen met de energiebesparingsplicht. Voldoet een bedrijf of instelling niet, dan komt er een waarschuwing en worden er tips gegeven om wel te kunnen voldoen aan de wet. Is dit na een half jaar nog niet het geval, dan volgt uitsluiting van opdrachten van overheden, zo luidt hun voorstel.

Ook interessant