Zoeken
Menu

De woningbouwmarkt toont vooralsnog weinig belangstelling voor energiezuinige gebouwen. Slechts tien procent van de offerteaanvragers in het afgelopen half jaar vroegen om een energiezuinig pand. Dit wees een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onder 1500 bedrijven uit.

De bedrijven waar het onderzoek werd uitgevoerd waren ingenieursbureaus, architectenbureaus, installatiebedrijven en natuurlijk bouwbedrijven.

De geringe vraag naar energie neutrale gebouwen is onderdeel van een breder fenomeen: er is namelijk überhaupt weinig belangstelling voor duurzame maatregelen en initiatieven onder offerteaanvragers. Dertig procent van de ondervraagde bouwbedrijven liet weten dat energiebesparende maatregelen niet populair zijn. Opdrachtgevers die wel interesse hebben in energiebesparing vragen wel om informatie, maar daar blijft het dan vaak bij.

Groei

Ondanks deze cijfers verwacht het EIB dat de vraag naar energiezuinige woningen flink zal toenemen in de aankomende jaren. De trend in de woningbouw om energiezuinig te bouwen is hier debet aan. Ook het feit dat het in 2020 wettelijk verplicht wordt om bijna energieneutraal te bouwen, is een belangrijke reden voor de verwachte groei.

Ook interessant