Zoeken
Menu
Voorkom elektrische problemen zonnepanelen in de ontwerpfase Foto: Shutterstock

Gaat jouw relatie zonnepanelen plaatsen, dan is het belangrijk om al in de ontwerpfase rekening te houden met de invloed die dit zal hebben op de spanning binnen de elektrische installatie.

Voorkomen is beter dan genezen, is een cliché maar zeker waar. Om problemen na plaatsing van zonnepanelen op voorhand uit te sluiten of te voorkomen kunnen in de huidige installatie (duur)metingen worden uitgevoerd op spanningsniveau. Dit geeft inzicht in de gemiddelde spanningshoogte en de aanwezigheid en hoogte van eventuele spanningspieken. Ligt de gemiddelde spanning in de installatie boven 230 Volt, of zijn er spanningspieken die nog hogere waardes halen, dan kan dit na installatie van een hele batterij zonnepanelen problemen opleveren. Het terugleveren van energie door de zonnepanelen zal de spanning nog verder opdrijven en dit heeft gevolgen voor de goede werking en levensduur van reeds aanwezige elektrische apparatuur als bijvoorbeeld computers en robot gestuurde machines.

Optimaal spanningsniveau


 
De meeste elektrische apparatuur functioneert namelijk optimaal bij een spanning tussen 215 en 225 Volt. Bij deze optimale spanning is de levensduur het langst en de kans op storingen als gevolg van hoge spanning minimaal. Een hoge spanning heeft vaak een negatieve invloed op de levensduur van elektrische apparaten en vergroot de kans op storingen, uitval en defecten.

Controlemetingen na installatie zonnepanelen

Vind je, of jouw relatie, het wat ver gaan om preventieve metingen uit te voeren, dan kan er natuurlijk ook worden gemeten nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Ook op dit moment kunnen aan de hand van duurmetingen het gemiddelde spanningsniveau en de aanwezigheid en hoogte van spanningspieken worden bepaald.

Oplossing implementeren om een te hoge spanning te verlagen

 Als bij de preventieve of controlemetingen blijkt dat het gemiddelde spanningsniveau in de installatie boven 230 Volt ligt, of dat er nog hogere spanningspieken voorkomen, dan is het raadzaam om er voor te zorgen dat de spanning wordt verlaagd. De installatie van een spanningsregelaar zorgt ervoor dat de spanning wordt gereguleerd rondom een vooraf ingesteld spanningsniveau. Hierdoor verlaagt de spanning met maximaal 20 Volt, worden storingen voorkomen en de levensduur van elektrische apparatuur geoptimaliseerd.

Bijkomend voordeel van spanningsverlaging

Een bijkomend voordeel van spanningsverlaging is een lager kWh-verbruik, waardoor de energiekosten omlaag gaan, de CO2-uitstoot wordt gereduceerd en je een stap voorwaarts zet op de duurzaamheidsladder.


Ook interessant