Zoeken
Menu
Vliegtuigen wekken straks energie op voor 2000 huishoudens Bron: NLR

Je hebt er wellicht al van gehoord: speciale vliegtuigen die worden ingezet om op grote hoogte windenergie op te wekken. Technologie-ontwikkelaar Ampyx Power en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) gaan deze windenergietechnologie nu optimaliseren. Doel is een grootschalig megawatt-systeem op te zetten waarmee in de toekomst 2000 huishoudens kunnen worden voorzien van groene stroom.

Ampyx Power en NLR hebben onlangs subsidie ontvangen van de Topsector Energie-TKI Wind op Zee. Hiermee kunnen ze het ontwerp van het vliegtuig optimaliseren en dit zogenaamde Airborne Wind Energy Systeem (AWES) opschalen naar een grootschalig megawatt-systeem. Zo'n systeem kan met z'n relatief kleine omvang gebieden ontsluiten die nu vanwege te hoge kosten of mindere windcondities niet in aanmerking komen voor windenergie, zoals gebieden ver landinwaarts of op diepe zee. AWES kan naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde energietransitie.

Dynamo

Het AWES van Ampyx Power is een compact systeem dat gebruik maakt van de harde wind boven de 200 meter. Een essentieel onderdeel van dit systeem is een vliegtuig dat met een kabel aan een lier verbonden is die zich op een platform bevindt. Door het vliegtuig autonoom te laten opstijgen en hoog in de lucht patronen te laten vliegen wordt de kabel steeds uitgerold, waardoor de lier gaat draaien en als een dynamo stroom produceert.

Groot, maar wendbaar

Het onderzoek van NLR en Ampyx Power richt zich op de ontwikkeling van het vliegtuig voor AP4, de commerciële opvolger van het prototype AP3 dat momenteel wordt gebouwd door Ampyx Power. Martin Nagelsmit van NLR: "NLR zet in dit gesubsidieerde onderzoek zijn expertise in op het gebied van vliegtuigontwerp, aerodynamische eigenschappen en software ontwikkeling. Uitgangspunt is dat het vliegtuig een aanzienlijke afmeting moet hebben en tegelijkertijd heel wendbaar moet zijn om zo effectief mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten energie op te opwekken. "

Vervanging offshore windturbines

AP4 wordt ontwikkeld voor de vervangingsmarkt van de eerste generatie offshore windturbines in Europa, als deze aan het einde van hun levensduur zijn. De bestaande funderingen kunnen hergebruikt worden om platforms op te plaatsen. Daarvandaan kunnen vliegtuigen met een katapult worden gelanceerd en met behulp van de kabel ook weer landen voor bijvoorbeeld onderhoud of reparatie. Het nieuwe systeem zal effectiever en stiller zijn dan de huidige windturbines en daarnaast goedkoper zijn en minder onderhoud vergen. Omdat het tevens een klein en handzaam systeem is zal het op veel plekken in de wereld ingezet kunnen worden. Dat kan zowel offshore, op bijvoorbeeld drijvende platforms, als onshore.

Nieuwe technologie

Bob Meijer, Directeur TKI Wind op Zee: "Onderzoek naar en ontwikkeling van toekomstige technologieën is van groot belang voor onze energietransitie. De resultaten van dit project brengen ons dichterbij nieuwe manieren van offshore energieopwekking. Dit soort ontwikkelingen bieden daarnaast veel kansen voor startups en innovatieve bedrijven."

Ook interessant