Zoeken
Menu
Vijf manieren om duurzame energie op te wekken Foto: Shutterstock

Wek energie duurzaam op. Dat kan op veel verschillende manier. Denk aan zonnepanlen, warmtepompen, zonneboiler of windturbines.

Op Elektrotechniek365.nl verschijnen geregeld artikelen over het opwekken van energie door middel van zonnepanelen. Maar behalve zonnepanelen zijn er meer toepassingen om zonlicht en warmte om te zetten in duurzame energie. Zo is er bijvoorbeeld de zonneboiler, die zonne-energie niet gebruikt voor warm water. Hoewel de gedachte heerst dat Nederland vaak bedekt is onder een dik wolkendek, schijnt er genoeg zon om zonnepanelen en zonneboilers te laten werken. Zonne-energie is behoorlijk duurzaam: er komen nauwelijks schadelijke stoffen vrij en het is oneindig beschikbaar.

Windenergie groot in Nederland

Nog een manier van energie opwekken die vrij veel voorkomt, is door gebruik te maken van wind. Het waait vaak in Nederland en er zijn dan ook zo'n 2.000 windmolens te vinden in ons kikkerlandje. De CO2-uitstoot van windenergie is vijftig keer lager dan die van 'grijze' stroom. Windenergie wordt opgewerkt met windturbines, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Een windmolen bestaat uit een draaiende rotor met rotorbladen, de gondel en de mast. De wind brengt de rotorbladen aan het draaien; een naaf brengt die beweging vervolgens via tandwielen over op een elektriciteitsgenerator die in de gondel zit.

Energie opwekken uit water

Gebruik maken van stromend water om energie op te wekken, wordt in Nederland nog niet op grote schaal toegepast. Toch is het een goed alternatief om op een duurzame manier elektriciteit te winnen. Er ontstaan geen schadelijke stoffen en ook deze bron is onuitputtelijk. Helemaal milieuvriendelijk is deze manier van energie opwekken echter niet, aangezien veel vissen sterven, omdat ze niet langs de centrales kunnen komen. De centrales werken ongeveer hetzelfde als een fietsdynamo. De as van de turbine zit onder water en ziet eruit als een scheepsschroef. Die as gaat draaien door de stroming van het water en doordat die is gekoppeld aan een generator, wekt de as elektriciteit op als die draait.

Aardwarmte en bodemwarmte

Ook warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Het levert nauwelijks schadelijke stoffen op en is oneindig aanwezig. Het aftappen van bodemwarmte gebeurt met bodemwarmtewisselaars, die bestaan uit een gesloten buizensysteem dat tot 100 meter diep de bodem in gaat. Door de buizen wordt een vloeistof gepompt, die door de warmere bodem stroomt, daardoor opwarmt en verder stroomt naar het oppervlakte. Daar staan warmtepompsystemen, die de warmte overnemen en vervoeren naar nieuwbouwhuizen en de industrie.

Warmte die afkomstig is van 500 meter of dieper, is aardwarmte. Een bodemwarmtewisselaar komt niet diep genoeg om deze warmte op te halen en daarom wordt grondwater gebruikt. Grondwater komt namelijk wel op 500 meter diepte voor. Het grondwater wordt opgepompt, waarna de warmte eruit gehaald wordt. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt en warmt vanzelf weer op door de hitte uit de aardkern.

Biomassa

Dan is er ook nog energie opwekken door middel van biomassa: biologisch afvalmateriaal. Biomassa kan door verbranding en vergisting worden omgezet in energie. De productie van biomassa is nogal omstreden; zo komen er bij de verbranding van rioolslib geregeld zware metalen in het milieu terecht en moet oerwoud soms wijken voor de aanleg van palmolieplantages.

Opwekken van energie in Nederland 

Conclusie is dat energie opwekken op vele manier kan. Het maakt daarbij niet uit of dat door middel van zonnepanelen, warmtepomp of een zonneboiler gebeurt of dat het gaat om aardwarmte, windenergie of energie uit waterkracht gaat. Nederland kan in de komende tijd nog een slag maken op het gebied van duurzame energie. 

Bron: Milieu Centraal

Ook interessant