Zoeken
Menu
Verrijkt zuurstofgas©®™ als bron en energieopslag… is dat mogelijk? Foto: Shutterstock

Ozon is een blauw gas dat wordt gemaakt in de natuur wanneer men aan zuurstof energie toevoegt. Zo ontstaat een gasmengsel verrijktzuurstofgas©®™. Het resultaat in de natuur is bijvoorbeeld de ozonlaag hoog in de stratosfeer waar ongeveer 10 gram ozon per 1 m³ lucht aanwezig is om de lucht te reinigen. Daar wordt zuurstof (O2) gesplitst door de werking van energierijke UV straling van de zon.

Via veel ingewikkelde reacties die nodig zijn om de lucht te zuiveren ontstaat weer een gasmengsel van zuurstof (O2) en ozon (O3). Op zeeniveau heeft dat een samenstelling van maar 100 mucro=mgram per 1 m³ lucht 1 gram = 1.000.000 mucro m gram.

Dit verschijnsel in de natuur kan men op aarde ook zeer eenvoudig toepassen. Werner von Siemens maakte in 1857 al geconcentreerd ozon (O3) in lucht of zuurstof. Siemens heeft de draad telegraaf vereenvoudigd en wilde dat netwerk ook de Noordzee en de oceaan oversteken, isolatie om de kabel bestond nog niet. De draadloze telegraaf was nog niet uitgevonden. Bij de ontwikkeling van die zeekabel ontdekte hij zelf al dat als het gasmengsel zuurstof/Ozon (O2/O3) boven een bepaalde sterke > 10 % komt, er al zoveel energie in is opgeslagen dat het gasmengsel de EIGENSCHAP heeft dat het zeer brandbaar is. Eigenschappen passen vaak pas later in een of ander chemisch fysisch wiskundig biologisch model.

Vraag niet hoe het kan maar profiteer er van. De zuurstof voor verbranding is ook al aanwezig in het gasmengsel zelf! Gasmengsels tussen de 10 en 30 procent ozon en het restdeel zuurstof branden.

Die ozonzuurstofvlam is tot 30% onzichtbaar en geruisloos. Dus stiller dan het geluid van de aardgasvlam van het gasfornuis. Als er meer dan 30% ozon aanwezig is hoort u het gas branden alsof er een raket opstijgt uit uw keuken. Dat is thuis niet handig. De ozonzuurstofvlam heeft ook de eigenschap dat die veel heter is dan bijvoorbeeld een vlam op aardgas. De ozonzuurstofvlam maakt zelf geen broeikasgas CO2. Er is geen verstikkingsgevaar. Men staat korter in de keuken en verliest minder energie omdat er bijvoorbeeld ook nauwelijks geventileerd hoeft te worden. De afzuigkap kan bijna uit, als u niet te lang een pan met water op het gasfornuis laat staan.

Dus! Samengevat

Energie om ozone te maken -> komt weer voor een deel 15% vrij als het verbrand naar zuurstof.

Nu een beetje ALCHEMIE in een scheikundige formule O3 + O3 à O2 + O2 + O2 + ENERGIE

Er komt ongeveer 3 MJ = Mega Joule per kg van ozon aan energie vrij die er in is gestopt (opgeslagen is). Dat betekent, dat als het gas verbrandt omdat de ENERGIE DIE ER IN IS OPGESLAGEN weer terugkomt, er aan het eind alleen maar zuurstof (O2) ontstaat en geen broeikasgassen zoals CO2.

DAT KAN NIET DENKT U LUCHT EN WATER KUNNEN NIET BRANDEN UIT ZICHZELF.

Ja wel, voor Alichemicalie (in de scheikunde) is verbranding niets anders dan “iets” met energie. Als u wilt afvallen en vet wilt verbranden, werkt dat ook zo. Uw maag zit vol microflora die het eten ook biologisch verbranden. Daarom moet er ook juist zuurstof toegevoegd worden aan het lichaam door die in te ademen. Zo lang als u al leeft vraagt u zich ook niet af hoe dat precies zit. Sommige nerds zien u als een wandelende CV Ketel.

Dat is te mooi om waar te zijn

Dat klopt. Alleen stikstofgas uit de omgeving lucht (N2), die te dicht bij de gloeiend hete vlam komt kan als een parasiet de energie gebruiken om zelf een beetje NOx (gas mengsel van stikstofoxiden) te maken. Door slim gebruik te maken van O2 als beschermgas als een schild om die gloeiend hete vlam, kan ook ongewenste NOx-vorming worden voorkomen of verlaagd.

Ozongas als slimme ENERGIE drager heeft een eigen, volledig milieuvriendelijk en zeer korte

ONUITPUTTELIJKE en RECYCLEBARE zuurstof cyclus. Geen verplaatsing of gesjouw met olie of hout. U staat zelf al boven op die bron of nog duidelijker er middenin.

O2 + elektrische Energie -> O3 -> O2 + Energie

Het energetisch rendement van deze cyclus is op dit moment 2012 DV zeer interessant en economisch om er mee te beginnen. Het rendement is nu ongeveer 15%.

Wat kost dat? 200 gram Ozon O3 per KWh

Om 1 kg ozon te maken investeert u 5 KWh en heeft u 1 KWh beschikbaar voor verbranding.

Wat u zelf maakt is een gas, waarin energie in zeer geconcentreerde vorm aanwezig is.

Werner von Siemens had dit idee al de 19e eeuw; om de verbranding van zuurstof JUIST als gas te gebruiken voor stoomturbine, om met zijn uitvinding van de verbeterde elektrische generator grote hoeveelheden elektriciteit te maken. Men koos op dat moment voor fossiele bronnen omdat het inzicht op dat moment was dat er ook genoeg recyclebaar kolen en hout waren.

Het woord broeikasgas bestond toen nog niet en de verbeterde elektrische generator was het BEGIN van de industriële revolutie.

GROEN en BLAUW 1 + 1 = 3 Dat is pure synergie©

Blauwe energie™ kan worden gecombineerd met Groene energie en Waterstofgastechnologie. Het zijn goede collega’s of juist een goede “concurrent”.

Waterstoftechnologie met de nieuwe 'blauwe' (= ozon)technologie is in een bliksemklap nog efficiënter en eenvoudiger. Men lijkt vergeten het zuurstofgas dat bij elektrolyse (splitsing van water) ook kan worden gebruikt door met nog meer energie in te steken om zo ook "zuurstof verrijkte©®™” / EnrichedSauerstoff©®™ / Verrijkte zuurstof©®™ of in Elke taal "O2"gas©®™ te maken.

De zuurstof die vrijkomt liet men door het raam naar buiten vliegen. Dat is jammer als je er al zoveel liefde en energie om waterstof gas te maken in gestoken hebt. Even doorbijten en gek genoeg nog meer energie en liefde en vertrouwen geven aan de zuurstof om het resultaat te oogsten.

De combinatie van GROEN (fossiel) + BLAUW (Ozongas) bereikt vlamtemperaturen tot 6000 graden. Gloeiende kolen dat is niet mis. Wat heb ik daar aan? Suffie! - sorry- In een paar seconden kookt u 1 liter water en zorgt voor nog beter en zuiniger fossiel verbranding rendement. Iedereen op aarde heeft zo langer plezier van die bronnen en vermindert de CO2-uitstoot.

Kun je nog meer gassen verrijken?

Ja, in 1971 werd het verdrag van Almelo getekend. Daarna werd daar de eerste fabriek gebouwd om verrijkt uranium gas te maken. Almelo is de basis voor die verbeterde atoomtechnologie. Blue Fish Chemical & Consultants heeft 23 jaar lang gewerkt aan de ontwikkeling van systemen om de effecten van fossiele bronnen op water lucht en bodem te verbeteren. Omstreeks 1992 heeft Blue Fish de professor van de Kroonenberg prijs gewonnen om ozon nog veiliger en ook transporteerbaar te maken Die raket technologie stond toen nog in de kinderschoenen en is nu na 23 jaar volwassen en vereenvoudigd.

Ja, elke volwassene kan eenvoudig, veilig zelfs op een keukentafel dit gas ZELF maken en direct

gebruiken in het gasfornuis of de verwarming ketel. U hebt in principe alleen andere branders nodig die niet smelten. Wat u niet kunt gebruiken slaat u nu al op in een heetwatertank een boiler of onder de grond.

Water koken – energie opslaan- zonder CO2 emissie

Verrijktzuurstofgas®©™ was al bekend in de 2e Wereldoorlog als een raketbrandstof voor de V3-raketten om met een snelheid van 10 keer het geluid MACH10 New York te bereiken.

Anders nog iets?

Blue Fish Chemicals en Consultants in Enschede werkt samen met 3 Nederlandse universiteiten en 5 vakgroepen en andere gerenommeerde instituten en organisaties over de wereld aan Blauwe technologie. Omdat het nu nog eenvoudiger, efficiënter en veiliger kan “moet” al het huiswerk van stokoude toepassingen met ozon over de afgelopen 183 jaren opnieuw worden gemaakt. Blauwe technologie die al voor iedereen bereikbaar en betaalbaar was is nu nog aantrekkelijker.

Wat heb ik er zelf aan?

In 2013 verhuist Blue Fish naar de nieuwe Medische Faculteit van de universiteit Twente. Een dependance van het nieuwe ziekenhuis in het centrum van Enschede. De universiteit Twente bouwt samen met het bedrijfsleven een nieuw Ziekenhuis dat gevestigd wordt in the Gallery. Dat zijn de gerenoveerde kantoren en laboratoria van de afdeling Chemische Technologie aan de laan van innovatie in Enschede. Er zijn op universiteiten in de wereld al meer medische toepassingen - bekend- dan alle vingers en tenen aan uw lichaam.

Geschreven door Mathieu Wolfs, Directeur Blue Fish Chemicals & Consultants

Ook interessant