Zoeken
Menu
TU Delft test waterstof als alternatief voor aardgas in living lab Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

Geen aardgas meer binnen de bebouwde omgeving, maar groen waterstofgas. Of dat een praktisch bruikbare oplossing is, gaat de TU Delft samen met de netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin onderzoeken in The Green Village. In het experimentele dorp wordt daarvoor speciaal een waterstofstraat gebouwd.

'Doel van het project is onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen, het opdoen van praktijkervaring met de distributie van waterstofgas door aardgasleidingen en met het gebruik van waterstof in cv-ketels en kooktoestellen in de woning,' vertelt Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft. 'Nu is er nog weinig praktijkervaring met de distributie van waterstofgas door aardgasleidingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van waterstofgas in cv-ketels en kooktoestellen in de woning. Daarom is het belangrijk dat er praktijkproeven worden uitgevoerd waarbij zo’n systeem wordt gebouwd, getest en gedemonstreerd.'

Naast de technische uitdagingen, is er nog veel onbekend en onzeker over de niet-technische aspecten: er zijn bedrijfseconomische vragen en vragen met betrekking tot de inpassing in wet- en regelgeving.

Voorfase van uitrol

Regionale netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin beschouwen dit experiment als een voorfase voor de uitrol in pilotwijken in Nederland. De netwerkbedrijven zien veel potentie voor waterstof in de energietransitie: als middel om duurzaam opgewekte energie op te slaan, als grondstof voor de industrie en mogelijk dus ook als vervanging van aardgas.

TU Delft kondigt het experiment aan nadat deze maand onderzoekers van de Britse Swansey University bekend maakten dat bestaande gasbranders thuis prima kunnen functioneren als in het bestaande net 30 procent van het aardgas wordt vervangen door waterstof. De onderzoekers  noemen het mengsel Hydrogen-Enriched Natural Gas. Ervan uitgaande dat die waterstof groen wordt geproduceerd – dus op basis van duurzaam opgewekte stroom – leidt bijmengen van waterstof tot vermindering van de CO2-uitstoot. Want bij het verbranden van de waterstof komt er alleen water vrij, en minder aardgas betekent dan minder CO2-uitstoot.

Stabielere vlam

Uit de studie blijkt dat de calorische waarde van de vlam iets lager wordt, maar de vlam is stabieler, blaast zichzelf minder gemakkelijk uit en brandt mooier blauw omdat het gasmengsel minder zuurstof nodig heeft. Overigens zijn de Britse branders niet zonder meer vergelijkbaar zijn met de Nederlandse: de Britten gebruiken hoogcalorisch aardgas terwijl we in Nederland stoken op laagcalorisch gas. Bij ons zit er relatief veel stikstof in het aardgas. Maar een onderzoek in 2012 op Ameland waar waterstof werd bijgemengd tot 20 procent wees al uit dat bijmengen geen problemen opleverde.

The Green Village

The Green Village is de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft. Hier bouwen, onderzoeken, testen en demonstreren onderzoekers en ondernemers in nauwe samenwerking met overheden en publiek integraal hun experimentele duurzame innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving. Door in dit regelluwe ‘openlucht-lab’, waar echt gewoond en gewerkt wordt, aandacht te besteden aan de technische, bedrijfseconomische, maatschappelijke en regelgevings/beleidsmatige uitdagingen, kunnen innovatieve partijen versnellen van theorie naar praktijk om daar op grote schaal impact te hebben.

Ook interessant