Zoeken
Menu
Totstandkoming en verbetering energielabel woningen Foto: Shutterstock

Woningeigenaren ontvangen in januari een brief met hun voorlopige energielabel. Dit is nu al te raadplegen op de Energielabelchecker van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het voorlopige energielabel is gebaseerd op het bouwjaar en het type woning. Vanaf 1 januari 2015 moet een huiseigenaar bij verkoop of verhuur van zijn huis hier zelf een definitief energielabel van maken.

Via een website van de Rijksoverheid kan de woningeigenaar zelf de vooraf ingevulde gegevens controleren via de Energielabel-checker en aanpassen. De website geeft aan of er nieuwe gegevens aangeleverd moeten worden, zoals bijvoorbeeld een foto van een cv-ketel. Vervolgens controleert een erkende deskundige de gegevens op afstand. Na akkoord ontvangt de woningeigenaar zijn definitieve energielabel.

Rekenmethodiek

Bij het vaststellen van een energielabel spelen diverse factoren een rol. Er wordt gekeken naar vergelijkbare bestaande woningen en er is een methodiek voor de indeling in energielabelklassen. Een woningeigenaar krijgt bij het aanvragen van het energielabel een aantal documenten ter inzage waarop het energielabel is gebaseerd:

•    Rekenmethodiek energielabel inclusief indeling energielabelklassen
•    Bijlage bij de rekenmethodiek
•    Achtergronddocument rekenmethodiek
•    Nader Voorschrift
•    Toelichting op het Nader Voorschrift
•    Tabellen met referenties inclusief labelklasse per referentie

Subsidieregeling van € 400 miljoen

Verhuurders van woningen in de sociale huursector kunnen vanaf 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Er is € 400 miljoen subsidie beschikbaar om huurwoningen energiezuiniger te maken.

De huurwoningen moeten ten minste 3 energielabelstappen worden verbeterd en uitkomen op energielabel B voor woningcorporaties en label C voor overige verhuurders. Hoe meer labelstappen er worden gemaakt, hoe hoger het subsidiebedrag is, met een maximum van € 4.500 per woning en € 7,5 miljoen per verhuurder.

Ook interessant