Zoeken
Menu
Toekomst: huis verwarmen zonder gas? Foto: Shutterstock

Heeft gas nog een toekomst in onze installaties en zo ja, hoe lang nog? Deskundigen schatten in dat, als we in dit tempo doorstoken, er nog voor slechts enkele decennia genoeg aardgasvoorraad is. Daaruit zou u kunnen concluderen dat de gasinstallatie een langzame dood zal sterven. Worden alle installaties gasloos en gaat iedereen zijn huis verwarmen zonder gas?

 

Het einde van het aardgas

De gasprijzen blijven de afgelopen jaren stijgen. Zeker nu de gasboringen in Groningen verminderd worden, dreigt de gasprijs verder te gaan stijgen. Het alternatief is Russisch gas, maar velen willen niet dat we in Nederland afhankelijk worden van politiek grillig Rusland. Andere deskundigen zeggen dat de aardgasvoorraad binnen enkele decennia sowieso op zal zijn als we in dit tempo gas blijven verstoken. Daarnaast is het gebruik van aardgas niet erg milieuvriendelijk. Daarom willen steeds meer mensen hun huis verwarmen zonder gas.
 

Schaliegas als alternatief

In Amerika is meer dan een derde van de gewonnen aardgas schaliegas. Dat is aardgas die gewonnen wordt uit schalie, een soort gesteente dat bestaat uit samengeperste klei. In de ogen van velen kan schaliegas als alternatief gezien worden voor het ouderwetse aardgas.

Het winnen van schaliegas brengt echter veel bezwaren met zich mee. Het is duurder en brengt aanzienlijke risico's met zich mee, grondverzakking bijvoorbeeld. Heel erg milieuvriendelijk is het ook niet, omdat er bij de huidige techniek veel chemische stoffen vrijkomen uit de bodem. Toch wordt er ook in Nederland gekeken naar de winning van schaliegas.
 

Huis verwarmen zonder gas

Steeds meer consumenten en bedrijven kiezen ervoor om niet meer op gas te stoken, of de gasgestookte cv installatie alleen nog als eventuele back-up te houden voor een systeem dat werkt op een duurzamere energiebron. Voorbeelden hiervan zijn houtkachels, zonneboilers en installaties op aardwarmte. In de toekomst zullen steeds meer mensen hun huis verwarmen zonder gas. Met name nieuwbouw ziet u dat steeds vaker gasloos gebouwd wordt. Dit kan betekenen dat veel banen in de installatiesector verdwijnen.
 

Biogas

Naast duurzame bronnen, zoals zonne-energie en aardwarmte, is een duurzaam alternatief voor aardgas zogenaamd biogas. Een goed voorbeeld is bio-ethanol, dat gewonnen wordt uit het vergisten van plantaardige resten. Bij verbranding blijkt biogas bovendien heel milieuvriendelijk.

Hoewel er wel haarden op de markt zijn die verwarmen op bio-ethanol, staat de rest van de toepassing van biogas in installaties nog in de kinderschoenen. Hier valt nog een wereld te winnen. De vraag is nu wat het zal worden in de toekomst: installaties die het huis verwarmen zonder gas of installaties die werken op aardappelschillen en groenteafval?

Volg meer trends »

Ook interessant