Zoeken
Menu

Wie duurzame energie opwekt, kan gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. Deze Stimulering Duurzame Energieproductie is bedoeld om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en beter te voorzien van hernieuwbare energie. Er is subsidie voor het opwekken van duurzame elektriciteit, duurzame warmte en groen gas.

In 2014 is het totale budget van 3,5 miljard euro uitgegeven. De bijdrage voor windenergie op zee is afgelopen oktober verdwenen uit de SDE. De bijdrage voor geothermie is juist iets opgehoogd. De aanvraag voor SDE+ gaat in 2015 weer open.

Wijzigingen 2015

Minister Kamp van Economische Zaken heeft voor de SDE+ in 2015 weer € 3,5 miljard beschikbaar gesteld voor hernieuwbare energieprojecten. De subsidieregeling biedt een vergoeding voor de opgewekte energie, met een maximaal basisbedrag van € 0,15 per kWh.

In 2015 komen er extra categorieën bij. Zo kan men ook SDE+ subsidie aanvragen voor de mee-stook van biomassa in kolencentrales, voor vervanging van windturbines en voor windturbines op dijken. Voor windenergie op land wordt de subsidie afhankelijk van de windsnelheid in het gebied waar de windmolens worden geplaatst.

De mogelijkheden voor financiering worden uitgebreid. Vanaf 2015 is er banking mogelijk voor nieuwe windenergieprojecten. De vergoeding per windsnelheid vervalt dan. 

De aanvraag voor subsidie gebeurt in verschillende fases (perioden) en het subsidiebedrag loopt per fase op. In 2015 komen er 3 extra fasen bij met bedragen van € 0,10 en € 0,12 en van € 0,14 per kWh, naast de bestaande 6 fases.

Haalbaarheidsstudie en aanvragen

Bij een aangevraagd vermogen vanaf 0,5 MW, 500 kWp of 50 Nm³/uur dient u een haalbaarheidsstudie bij de subsidieaanvraag toe te voegen. De haalbaarheidsstudie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Exploitatieberekening
  • Berekening van het projectrendement
  • Onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering

Meer informatie en een handleiding over de haalbaarheidsstudie vindt u op de website van www.rvo.nl over SDE.

Geothermie projecten

Diepe geothermie projecten die in 2014 SDE+ subsidie ontvingen, komen niet meer in aanmerking voor de Energie Investerings Aftrek. Daarom is de SDE-bijdrage iets opgehoogd in 2014.

Voor diepe geothermie lagen de basisbedragen in 2014 op 11,9 euro per GigaJoule voor projecten tot 3.300 meter. Voor projecten dieper dan 3.300 meter was dit bedrag op 14,4 euro per GigaJoule. De SDE+ keert het verschil uit met fossiele warmtekosten, gebaseerd op de kosten van warmte uit WKK (en niet een gasgestookte gewone ketel).  

Ook interessant