Zoeken
Menu
Stercore mag innovatieve mestvergasser bouwen Tekst: Mari van Lieshout; Comtekst

Stercore gaat uit varkensmest jaarlijks 30 miljoen kubieke meter biogas produceren. De provincie Drenthe heeft een omgevingsvergunning verstrekt voor de bouw van een mestvergassingsinstallatie in Emmen. De installatie moet er over twee jaar staan en 24.000 huishoudens van groen gas te voorzien.

Het vergassen van mest is een heel ander procedé dan de vergisting ervan. Omwonenden van mestvergisters klagen dikwijls over stank. Stercore belooft dat zijn fabriek in Emmen in het geheel geen hinderlijke geur verspreidt. De mest wordt aangevoerd in gesloten vrachtwagens en intern gelost, belooft het bedrijf. Industriële rookgaswassers zorgen ervoor dat de proceslucht, voordat die naar buiten wordt geblazen, voor minimaal 99,6 procent wordt gereinigd.”

Biobased carbon

In de nog te bouwen vergasser wordt droge mest bij temperaturen tussen de 300 °C en 500 °C verder gedroogd. Hiermee wordt koolstof geproduceerd, dat na behandeling als bodemverbeteraar kan worden gebruikt. Stercore is van plan dit onder de noemer ‘biobased carbon’ in de markt te zetten, waarbij het bedrijf zich vooral richt op de export naar gebieden met voedingsarme bodems. Een bijproduct van dit proces is syngas. In een eigen ‘gasopwerkingsstraat’ wordt dit geschikt gemaakt voor invoeding in het aardgasnet.

Drie maanden lang heeft Stercore het productieproces in een kleine installatie op het terrein van Emmtec in Emmen beproefd. Nu de omgevingsvergunning binnen is, kunnen de voorbereidingen beginnen voor de bouw van de ‘echte’ vergasser, die over twee jaar in gebruik genomen moet kunnen worden. Ook deze komt in Emmen te staan. In een later stadium hoopt Stercore een tweede installatie neer te zetten in Hoogeveen, en er bestaat tevens de wens om nog verder uit te breiden.

Het bedrijf haalt volgens directeur Jansen  straks twee derde van de omzet uit koolstof en een derde uit gas. 

Uitbreiding

Het idee is om in Emmen modulair te bouwen. Dat wil zeggen dat, indien de vergunning straks definitief is en alles volgens plan verloopt, de eerste reactor over een jaar of twee operationeel kan zijn. Daarna worden binnen een periode van opnieuw twee jaar nog zeven reactoren bijgeplaatst. Als de volledige installatie zonder problemen draait, kan de 30 miljoen kuub groen gas per jaar worden aangetikt. Tegen die tijd is Stercore alweer druk doende met de bouw van een tweede fabriek, die bij netbeheerder Rendo in Hoogeveen moet komen.

Dat het bedrijf in deze tijd –waarschijnlijk- een vergassingsfabriek mag neerzetten, is bijzonder; door de stikstofcrisis liggen veel projecten stil. Stercore zegt daar een oplossing voor te hebben gevonden. Door elektrificatie en het gebruik van luchtwassers zou de stikstofuitstoot tot nagenoeg nul gereduceerd kunnen worden. Die luchtwassers hebben nog een ander voordeel: ze voorkomen geurhinder. 

Stercore heeft in de onderzoeksfase diverse subsidies van de provincie Drenthe voor een totaalbedrag van 476 duizend euro toegekend gekregen. Of er nog een SDE+subsidie volgt is onzeker. Het bedrijf investeert in totaal zo’n 40 miljoen euro.

Ook interessant