Zoeken
Menu
Stadsverwarming combineren met zonne-energie Foto: Shutterstock

Stadsverwarming is een belangrijke manier voor gemeenten om hun klimaatdoelstellingen te realiseren. Voor bewoners is er echter nog veel meer mogelijk om te besparen op energie en de energierekening, zo kunnen ze hun woning verduurzamen met zonne-energie. Veel huishoudens zijn hier nog niet van op de hoogte. Voor de installateur is dus een schone taak weggelegd om de bewoners hierover te informeren.

Stadsverwarming is een belangrijke manier voor gemeenten om hun klimaatdoelstellingen te realiseren. Voor bewoners is er echter nog veel meer mogelijk om te besparen op energie en de energierekening, zo kunnen ze hun woning verduurzamen met zonne-energie. Veel huishoudens zijn hier nog niet van op de hoogte. Voor de installateur is dus een schone taak weggelegd om de bewoners hierover te informeren.

In steeds meer steden en gemeenten worden wijken verwarmd door middel van stadsverwarming. Stadsverwarming is restwarmte die bij fabrieken, afvalverwerkingsbedrijven of centrales vrijkomt en hergebruikt wordt bij de verwarming van woonwijken of bedrijven. Het verdeelstation of warmteoverdrachtstation (WOS) stuurt opgewarmd water via een speciaal aangelegd leidingnetwerk direct naar de woningen, waar het ingezet wordt bij de verwarming en warmwatervoorziening. Het afgekoelde water stroomt terug naar het WOS om opnieuw opgewarmd te worden. Bij dit verwarmingsproces wordt minimaal 50 procent minder CO2 uitgestoten.

Omdat de aanleg en onderhoud van een dergelijk netwerk een behoorlijke investering is, hebben gebruikers geen keuzevrijheid meer wat betreft hun energieleverancier. De Warmtewet zorgt sinds 1 januari 2014 voor extra overheidsbescherming, zodat de gebruikers Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA) moeten betalen voor hun stadsverwarming dan voor een vergelijkbare woning die met gas verwarmd wordt. Maar hoe zit het dan met duurzame alternatieven, zoals zonne-energie? Kan stadsverwarming gecombineerd worden met zonne-energie?

Zonnepanelen op het dak

Stadsverwarming regelt enkel de verwarming en warmwatervoorziening; dus wat elektriciteit betreft, zijn bewoners nog altijd vrij in hun keuze voor een leverancier én de manier van elektriciteitsopwekking. Woningeigenaren kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak installeren om zo op een duurzame manier in hun elektriciteit te voorzien.

Stadsverwarming als naverwarming?

Met de installatie van een warmtepompboiler kan er voldoende warm water voor een heel gezin gerealiseerd worden, waardoor de stadsverwarming alleen nog als verwarmingsbron moet dienen. 

Wanneer een lucht/water warmtepomp geïnstalleerd wordt, kan de stadsverwarming eigenlijk grotendeels buitenspel gezet worden. De woning wordt verwarmd en er is ook altijd genoeg warmwatervoorraad voor de keuken of de badkamer beschikbaar. Een dergelijke warmtepomp kan in de zomer ook nog eens als koeling dienst doen. Wordt de warmtepomp aangesloten op zonnepanelen, dan kunnen bewoners op een volledig duurzame manier, op basis van zonne-energie, in hun energie, warmte én warm water voorzien.

Kan zonne-energie stadsverwarming helemaal vervangen?

Zonne-energie is vooralsnog geen volwaardig alternatief voor stadsverwarming, omdat de overproductie tijdens de warme maanden niet kan opgeslagen worden om tijdens de koudere, donkere maanden gebruikt te worden. De zonne-energie biedt nog geen compleet zelfvoorzienend geheel, waardoor stadsverwarming altijd nog als naverwarming dienst moet doen.

Welke alternatieve mogelijkheden uw klant in een buurt met stadsverwarming concreet heeft, hangt ook af van het desbetreffende koopcontract of leveringsakte. Als er een zogeheten ‘kettingbeding’ is opgenomen, waarin het gebruik van stadsverwarming voor verwarming en/of warm water verplicht gesteld wordt, is het slim dat uw klant voor de zekerheid eerst contact opneemt met de stad en/of de leverancier van stadsverwarming.

Ook interessant