Zoeken
Menu
​SDE+: de feiten op een rij Foto: Shutterstock

Het Ministerie van Economische Zaken stelt met de SDE+ 2016 regeling 8 miljard euro beschikbaar voor de stimulering van duurzame energieproductie en hoopt hiermee toch nog de doelen in het Energieakkoord te halen. In dit artikel zetten we beknopt op een rijtje wat dit subsidieprogramma inhoudt en voor wie het bedoeld is.

SDE+ wil ondernemers ondersteunen bij het opwekken van hernieuwbare energie voor elektriciteit, warmte en gas, met behulp van biomassa, geothermie, water, wind en zon. Elke onderneming, instelling of non-profit organisatie in Nederland, groot of klein, kan een subsidieaanvraag indienen. Wil je zonnepanelen installeren om het productieproces te verduurzamen? Wil je met een innovatieve getijdeninstallatie huishoudens van stroom voorzien? Wil je in een aardwarmtebron investeren? Met de SDE+ regeling kan je je plannen voordeliger realiseren.

Duurzaam energie opwekken is duurder dan grijze energie produceren. De subsidie dient dan ook om tegemoet te komen in het verschil in kosten tussen de productie van duurzame en grijze energie. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om de duurzame variant te kiezen. De projecten hebben een looptijd van 15 jaar; de SDE+ subsidie krijgen ondernemers de gehele looptijd uitgekeerd.

Hoeveel subsidie kan u krijgen?

Het exacte bedrag dat ondernemers kunnen ontvangen, is van verschillende factoren afhankelijk. De subsidie is bijvoorbeeld afhankelijk van de kostprijs voor de ontwikkeling van grijze energie. Hoe hoger de productieprijs van grijze energie, hoe lager de subsidie en omgekeerd. De subsidie betaalt het verschil tussen de productiekosten voor grijze energie en duurzame energie tot een bepaalde ondergrens: de ‘basis energieprijs’. Daalt de productieprijs van grijze energie onder die basis energieprijs, dan daalt het subsidiebedrag niet verder mee.

De hoogte van de subsidie is daarnaast afhankelijk van het tijdstip van het indienen van een SDE+ aanvraag. In 2016 zijn er twee openstellingsrondes (maart en september). Elke ronde bestaat uit vier fases, met elk een maximaal fasebedrag. Hoe later in de ronde de aanvraag wordt gedaan, hoe hoger het mogelijke maximale basisbedrag.

Het subsidiebedrag is ook nog eens gemaximaliseerd in functie van de gebruikte technologie om duurzame warmte, elektriciteit of gas op te wekken. Elektriciteit uit zonne-energie opwekken is bijvoorbeeld duurder dan het verkrijgen van warmte uit biomassa. Voor de zonne-elektriciteit krijgen aanvragers dan ook een hoger maximaal basissubsidiebedrag dan voor biomassa-warmte.

Wanneer een project subsidie toegewezen krijgt, geldt dit voor de gehele looptijd van het project. De exacte hoogte van de subsidie kan echter per jaar variëren, omdat de productiekosten voor grijze energie variëren.

Hoe vraag je subsidie aan?

Subsidie aanvragen is mogelijk via het SDE+ eLoket, op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Een compleet ingevuld digitaal aanvraagformulier, een duidelijk onderbouwd project en een sterke haalbaarheidsstudie behoren tot de eisen voor een geldige aanvraag. Daarnaast zijn scans van alle benodigde vergunningen en bijlagen verreist. Bij een geothermieproject worden ook de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet en een geologisch onderzoek gevraagd. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Op de website van RVO is een handleiding voor de haalbaarheidsstudie te vinden en enkele voorbeelden van exploitatieberekeningen.

Aanvraagdossiers kunnen pas bij de start van de eerste openstellingsronde SDE+, op 22 maart om 9.00 uur, ingediend worden. Maar de benodigde documenten kunnen wel al in concept klaar gezet worden via het eLoket. De eerste openstellingsronde eindigt op 28 april, om 17.00 uur.

Ook interessant