Zoeken
Menu
Saxion Hogeschool en gemeente Tubbergen onderzoeken waterstof voor huisverwarming Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

In het Overijsselse dorp Manderveen (circa 650 inwoners), onderdeel van de gemeente Tubbergen, onderzoekt de Saxion Hogeschool Enschede samen met de gemeente of groene waterstof kan dienen als vervanger van aardgas voor huisverwarming.

Volgens wethouder duurzaamheid Ursula Bekhuis moet in Manderveen een mix aan alternatieven voor aardgas voorhanden zijn, wil het dorp volledig gasloos worden in 2050. Daarbij moet gezien de ligging van het dorp met name naar waterstof en groen gas worden gekeken, aldus de wethouder bij monde van haar woordvoerder.

Cogas, de gemeente Tubbergen en de Saxion Hogeschool Enschede willen onderzoeken of groene waterstof zo'n alternatief kan zijn. Groene waterstof wordt gemaakt door het splitsen van water in zuurstof en waterstof door middel van groen opgewekte elektriciteit. Een andere vorm is grijze of blauwe waterstof, waarbij aardgas wordt gebruikt in plaats van elektriciteit. Hierbij komt nog steeds CO2 vrij, al wordt die in het geval van blauwe waterstof afgevangen.

Alternatief

Het streven van de Nederlandse overheid is om in 2050 huizen niet langer met aardgas te verwarmen. Als alternatieven worden vaak warmtenetten, warmtepompen, individuele biomassaketels of groen gas genoemd. Waterstof is ook onderdeel van onderzoek naar alternatieven, maar in mindere mate. Om groene waterstof te maken is een overschot aan elektriciteit nodig, wat er vaak niet is. Daarnaast wordt waterstof eerder gezien als alternatieve brandstof voor aardgas in de industrie, omdat daar hogere temperaturen nodig zijn.

Waterstof als brandstof voor huisverwarming wordt al op bescheiden schaal beproefd. Zo wordt in Hoogeveen een proef gedaan naar het gebruik van groene waterstof voor de verwarming van nieuwbouwwoningen. Jan Jaap Aué, betrokken bij de proef in Hoogeveen, vertelde bij aankondiging ervan dat warmtenetten niet altijd geschikt zijn, vanwege het verlies van warmte over grote afstanden. En dat is met name in buitenstedelijke gebieden het geval. Daarom zou juist in landelijk gebied waterstof een mogelijk alternatief kunnen zijn. Het onderzoek dat in Manderveen moet plaatsvinden is volgens de wethouder van belang voor verschillende typen woningbouw, zodat gemeenten daar goede keuzes in kunnen maken.

Ook onderzoek door Stedin

In Rotterdam vindt al langer een soortgelijke proef plaats. Het onderzoek is daar geïnitieerd door netwerkbedrijf Stedin. In de Maasstad onderzoeken de gemeente, Bekaert Heating, cv-ketelfabrikant Remeha, adviesbureau DNV GL en woningstichting Ressort Wonen een appartementencomplex in Rozenburg verwarming door cv-ketels die op waterstof werken. Hetzelfde appartementencomplex is overigens al langer onderdeel van een power-to-gas-project van Stedin. In een bescheiden fabriek in Rozenburg maakt Stedin op jaarbasis 2.000 kubieke meter synthetisch aardgas uit elektriciteit, en dat synthetische aardgas wordt nu gebruikt om het appartementencomplex te verwarmen. Stedin deed eerder ook al een proef op Ameland, waar tot 20 procent  waterstof werd bijgemengd bij het aardgas dat aan huishoudens werd geleverd.

De Saxion Hogeschool is in maart begonnen met een eerste onderzoek om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor de inzet van waterstof. De gemeente Tubbergen moet eind 2021 een plan overhandigen aan het Rijk met daarin warmtealternatieven.

Ook interessant