Zoeken
Menu

Steeds meer huishoudens wekken zelf energie op, bijvoorbeeld met een windmolen of met zonnepanelen. De mogelijkheid om overtollige energie te salderen maakt deze activiteit extra interessant.

Huishoudens die zelf energie opwekken, hebben soms genoeg energie voor hun eigen verbruik, maar soms ook te weinig of te veel. Bij een tekort moeten ze een beroep doen op hun energiebedrijf; bij een teveel kunnen ze dat ‘terugleveren’. Aangezien er de laatste tijd het een en ander veranderd is op dit vlak, leest u in dit artikel wat op dit moment de stand van zaken is met betrekking tot het salderen van energie.

Aftreksom

Steeds meer huishoudens zijn deels zelfvoorzienend als het om energie gaat. Met een windmolen of windturbine bijvoorbeeld, of met een zonneboiler, zonnepanelen of warmtekrachtkoppeling-installaties (wkk-installaties). Voor de energie die zij nog afnemen van een energiebedrijf, ontvangen zij een energienota. Wekken zij meer energie op dan ze verbruiken, dan kunnen zij dit teruggeleverde overschot laten aftrekken van hun nota: deze aftreksom wordt salderen genoemd. Toch kunnen huishoudens niet al hun overtollige energie aan het elektriciteitsnet terugleveren; er is namelijk een zogeheten salderingsgrens.

Geven en nemen

Voor 2014 hield de salderingsgrens in dat kleinverbruikers (met een aansluiting van maximaal 3x80 Ampère) 5000 kWh terug mochten leveren en dus van het eigen verbruik mochten aftrekken. Leverde een huishouden meer terug, dan was er sprake van een terugleververgoeding.

Sinds 1 januari 2014 gelden andere regels: nu kunnen huishoudens niet meer salderen dan ze zelf afnemen. Neemt u bijvoorbeeld 2000 kWh af, maar wekt u 6000 kWh op, dan kunt u slechts 2000 kWh salderen. In de praktijk betekent dit dus dat de salderingsgrens voor ieder huishouden anders is.

Te veel energie niet lucratief

Levert een huishouden meer terug dan de salderingsgrens, dan is er sprake van een terugleververgoeding. De hoogte van dit bedrag mogen energiebedrijven zelf vaststellen. Wel is wettelijk bepaald dat dit een ‘redelijke’ vergoeding moet zijn. Er bestaan flinke verschillen tussen energieleveranciers als het gaat om de voorwaarden rondom teruglevering, saldering en de manier van verrekenen bij een dubbele meter. Het kan daarom de moeite waard zijn om over te stappen naar een ander energiebedrijf.

De terugleververgoeding is lager dan de volledige prijs van 1 kWh. Het is voor een huishouden dus niet zinvol om (veel) meer energie op te wekken dan op jaarbasis nodig is. Om de investering maximaal te benutten is het aan te raden niet meer dan het eigen jaarlijkse verbruik te produceren. 

Zonnig ondernemen

Huishoudens met zonnepanelen zijn voor de Belastingdienst tegenwoordig ‘ondernemers’. Hierdoor kunnen zij de btw op de aangeschafte panelen terugvragen als ze zich als ondernemer hebben aangemeld. Ze moeten dan wel btw betalen over mogelijke terugleververgoedingen, evenals over het eigen verbruik. Voor huishoudens die energie willen terugleveren, is het van wezenlijk belang dat zij zich als zodanig laten registreren bij hun netbeheerder. Doen ze dit niet, dan lopen ze de terugleververgoeding mis.

Ook interessant