Zoeken
Menu
Power-to-gas te duur? Foto: Shutterstock

In een eerder artikel werd power-to-gas al voorgesteld als een veelbelovende en duurzame methode om een tijdelijk teveel aan geproduceerde energie op te slaan voor later gebruik. Uit recent onderzoek blijkt dat deze technologie te duur is om enkel pieken in vraag en aanbod van duurzame energiebronnen op te vangen.

Power-to-gas belangrijk voor grootschalige reductie van CO2-emissie

Om de Nederlandse doelstelling te halen om in 2050 maar liefst 80 tot 95 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990, is het massaal inzetten van duurzame energiebronnen, zoals zon- en windenergie, essentieel. Zon en wind zijn onuitputtelijke energieleveranciers, maar het probleem is dat deze bronnen meer elektriciteit leveren dan het elektriciteitsnet kwijt kan en dat het teveel aan energie nergens opgeslagen kan worden.

Dankzij power-to-gas kan dit wel: elektriciteit wordt door middel van elektrolyse omgezet naar waterstof of synthetisch methaan of aardgas, wat makkelijker op te slaan én direct te gebruiken is door bijvoorbeeld de industrie en transportbranche. Ook voor huishoudens is het een oplossing, zoals blijkt uit een proefproject in Rozenburg, waarbij de bewoners van 30 appartementen koken op gas dat dankzij een power-to-gas installatie van zonnepanelen afkomstig is.

Is power-to-gas een te dure back-up?

Toch blijkt uit recent onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in samenwerking met DNV GL, dat power-to-gas niet de enige en zeker niet de meest kostenefficiënte oplossing is op korte- tot middellange termijn voor het flexibiliteitsprobleem van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Daarvoor liggen de maatschappelijke kosten van simpelweg power-to-gas te hoog.

Naast power-to-gas zijn er nog andere opties die kunnen bijdragen aan het herstel van de balans tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet. Zo kunnen duurzame energiebronnen tijdelijk uitgeschakeld worden, kan er een soort van elektriciteitsopslag bedacht worden en kunnen elektriciteitsoverschotten en –tekorten met het buitenland uitgewisseld worden. Dit zijn geen of-of-strategieën, maar moet u zien als factoren die samen als een energiemix de CO2-uitstoot verregaand kunnen reduceren.

Wordt power-to-gas al ingezet om de CO2-uitstoot te verminderen, dan kan het tegelijkertijd ook meegenomen worden in de energiemix om extra flexibiliteit te bieden op de energiemarkt. Dit om het aanbod van en vraag naar elektriciteit in evenwicht te brengen.

Energiemarkt nu reeds voorbereiden

Het onderzoek van ECN toont aan dat het misschien wat lastiger wordt om power-to-gas als een kostenefficiënte oplossing op korte en middellange termijn voor te stellen. Maar op lange termijn is er duidelijk wel behoefte aan power-to-gas. De onderzoekers raden dan ook aan ons energiesysteem en de maatschappij op de komst van power-to-gas voor te bereiden en de kansen die dat biedt ten volle te benutten. Er moet wel verder nagedacht worden over welke technologische innovaties nodig zijn en over hoe onze gasketen (beter) geschikt gemaakt wordt voor een toekomst met alternatieve gasvormige energiedragers, zoals waterstof.

Ook interessant