Zoeken
Menu

Eind april blijkt uit onderzoek van TNS Nipo dat huiseigenaren bereid zijn om eenmalig gemiddeld € 5.500 extra te investeren in de installatie van klimaatvriendelijke energievoorzieningen. Deze bereidheid is gekoppeld aan de mogelijkheid om zelf invloed te hebben op het ontwerp van de woning of een deel daarvan. Wat betekent dit voor u?

Bijna de helft van de ondervraagden heeft in dit onderzoek aangegeven bereid te zijn om meer te betalen voor een koopwoning, indien men zelf invloed heeft op het ontwerp ervan. Dit kan deels zijn maar ook totaal. De extra totale investering van gemiddeld € 17.000 hangt dus vast aan de eigen invloed van de eigenaar.
 
In opdracht van brancheorganisatie Bouwend Nederland voerde TNS Nipo dit onderzoek uit waarbij 824 mensen zijn ondervraagd. De reden voor het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de toekomst van de sector.
 
Uiteraard raakt dit de installatiebranche en installateurs doen er goed aan om in de toekomst rekening te houden met invloeden op de markt zoals vergrijzing, ontwikkelingen in de techniek van installatiematerialen en uiteraard stijgende energieprijzen. Duurzaam wonen blijft in ieder geval en daarnaast zal de samenleving steeds individualistischer worden. Hierdoor stijgt de vraag naar eigen inbreng in het ontwerp van de woning en daarmee de kansen op extra investeringen.
 
De al enige tijd gesignaleerde trend dat opdrachtgevers en eindgebruikers steeds meer te zeggen krijgen in het ontwerp, wordt versterkt door de huidige economische situatie. Op dit moment worden er volgende organisatie zo’n 10.000 woningen per jaar te weinig gebouwd. Bovendien wordt verwacht dat de huizenprijzen nog verder zullen dalen.
 
Dit betekent dat de hele sector van ontwerpbureau tot aannemer en van installateur tot aan groothandel rekening moet houden met een stijgende vraag naar innovatie, klantgerichtheid, ondernemerschap en samenwerking door alle lijnen.
 

Ook interessant