Zoeken
Menu
Oude stortplaats van bruinkool wordt zonnepark Tekst: Mari van Lieshout

Deze week is de bouw gestart van het grootste industriële zonnepark van Limburg op een voormalige stortplaats op het Chemelot terrein bij Geleen. Zonnepark Louisegroeve gaat hernieuwbare stroom leveren met een capaciteit voor ca. 1000 huishoudens.

Het park is een initiatief van zonneparkexploitant NaGa Solar, DSM en Chemelot. NaGa Solar verzorgt de investering in het zonnepark en de infrastructuur, de bouw en het beheer van het park. DSM stelt de grond beschikbaar. De zonnepanelen zijn uitgerust met de laatste technologische innovaties van DSM. Chemelot coördineert de verdere uitrol en draagt zorg voor het snel en efficiënt verlopen van de bouw op het industrieterrein. Het zonnepark zal naar verwachting eind november 2018 al de eerste stroom kunnen leveren aan het elektriciteitsnet.

Zonnepark Louisegroeve zal het grootste industriële zonnepark van Limburg worden. De 10.573 zonnepanelen komen te staan op de voormalige deponie (stortplaats) Louisegroeve op het Chemelot terrein waardoor de grond op deze manier duurzaam wordt benut. DSM heeft de grond beschikbaar gesteld aan NaGa Solar, een Limburgse internationaal actieve ontwikkelaar van en investeerder in  solarprojecten. De financiering van het project vindt plaats middels een groep particuliere Nederlandse investeerders.

3200 megawattuur

De zonnepanelen wekken gezamenlijk jaarlijks 3200 megawattuur (MWh) aan hernieuwbare energie op die wordt terug geleverd aan het net en daarmee zo’n 1000 huishoudens van stroom kunnen voorzien. De zonnepanelen zijn uitgerust met door DSM Advanced Solar ontwikkelde technologieën op het gebied van coatings en backsheets die het rendement van de modules verhogen. De modules die gebruikt zijn voor de Louisegroeve zijn afkomstig van Tata Power Solar, een Indiase partij die in nauwe samenwerking de innovaties van DSM heeft toegepast. De komende jaren wordt deze installatie gebruikt als proefinstallatie waarbij DSM de resultaten van toegepaste technische innovaties nauwkeurig volgt. NaGa bevestigt de modules op een speciaal daarvoor ontwikkeld ballastsysteem zodat de ondergrond van het zonnepark onaangetast en afgesloten blijft.

Fossiel minder ruimte nodig dan hernieuwbaar

'Slim ruimtegebruik voor hernieuwbare energieopwekking is niet minder dan noodzakelijk' zegt Atzo Nicolaï, President DSM Nederland. 'Onze inzet om de voormalige deponie nu gereed te maken als locatie voor het opwekken van hernieuwbare energie en als locatie voor DSM’s nieuwe technieken is een mooie metafoor voor innovatieve manieren om klimaatverandering tegen te gaan.'

Zonne- en windenergie produceren heeft 40 tot 50 keer meer ruimte nodig dan steenkool en 90 tot 100 keer meer dan aardgas, concludeerden Leidsche wetenschappers onlangs. Een vergelijking aan de hand van de vermogensdichtheid, oftewel het gemiddelde elektrische vermogen geproduceerd op 1 horizontale vierkante meter, toont dit aan. Maar zonneweides en windparken kunnen wel meer dan alleen energie opwekken, benadrukken de onderzoekers: denk aan landbouw rond de basis van windturbines. Het ECN en de Universiteit Wageningen concludeerde vorig jaar in een position paper dat het Nederlandse landschap anders ingericht moet worden als we meer windmolens en zonnepanelen willen.

Ook interessant