Zoeken
Menu

Overal om ons heen duikt de term ‘solar’ op. Geen wonder, aangezien zonnecellen steeds vaker worden toegepast, in de meest uiteenlopende producten. Toch is de zonnecel nog lang niet ‘uitontwikkeld’. In dit artikel leest u er meer over.

Nog niet eens zo heel lang geleden associeerden we de term ‘solar’ vooral met zonnecellen. Dat beeld is inmiddels flink achterhaald, aangezien zonnecellen inmiddels in een breed scala aan voorwerpen en producten worden toegepast. Onlangs was bijvoorbeeld het zogeheten ‘Solar Shirt’ in het nieuws: een met zonnecellen uitgerust shirt waarmee de gebruiker zijn of haar smartphone op kan laden. Een vliegtuig met de naam Solar Impulse vliegt momenteel, gedreven door zonne-energie en zonder ook maar een druppel kerosine, de wereld over en de Solar Bell doet als deurbel prima zijn werk op basis van dezelfde zonnige power.

Niets nieuws onder de zon?

Hoewel de term ‘solar’ zoals gezegd steeds vaker opduikt om ons heen, is het fenomeen zonne-energie niet bepaald nieuw meer te noemen. De eerste zonnecellen zagen al het licht in 1954. Hoewel we inmiddels ruim een halve eeuw verder zijn, is solar energie nog altijd niet de geduchte concurrent van de bekende fossiele brandstoffen die het zou kunnen zijn. Uiteraard zijn hier verschillende oorzaken voor. Eén daarvan is het feit dat met een bepaalde technologische stand van zaken de efficiëntie van zonnecellen niet voldoende is om grootschalige toepassing mogelijk te maken. Een verdere technologische ontwikkeling kan hier verandering in brengen. Daar komt bij dat stijgende brandstofprijzen en dalende productiekosten in de solar branche een stimulans kunnen zijn voor deze doorontwikkeling van de technologie. Een recent verschenen rapport voorspelt dat zonne-energie hét succesverhaal van de toekomst wordt.

Opzienbarende ontwikkelingen

In de solar wereld doen zich momenteel interessante ontwikkelingen voor. Naarmate er meer zonnepanelen worden geproduceerd, worden de panelen goedkoper. Dit is een ontwikkeling die al een tijd gaande is. Daarnaast ontwikkelden wetenschappers uit Nederland en Amerika een nieuwe techniek die het mogelijk maakt dat zonnepanelen maar liefst 70 procent van het invallende zonlicht om kunnen zetten in elektriciteit. Hiermee wordt de efficiëntie van de ‘ouderwetse’ solar cellen ruimschoots overtroffen. De huidige techniek maakt slechts een omzetting van 34 procent mogelijk. In de praktijk komt dit doorgaans neer op een omzetting van hooguit 20 procent. De nieuwe techniek is op het vlak van de efficiëntie van de solar panelen dan ook een opzienbarende verbetering.

Geavanceerde zonnecellen

De geavanceerde zonnecellen maken onder meer gebruik van speciale nanostructuren. Hierdoor kunnen de cellen het invallende licht aanzienlijk efficiënter opvangen dan de huidige zonnecellen. Een (aanzienlijk) hoger rendement zou de hogere productiekosten van een solar product rechtvaardigen; het eindresultaat pakt dan immers financieel aantrekkelijker uit. Op het moment dat de genoemde efficiëntie van 70 procent haalbaar wordt (en de verwachting is dat dit binnen een paar jaar het geval is), dan krijgen de fossiele brandstoffen een geduchte concurrent. Solar producten kunnen dan de wereld veroveren en zonnepanelen worden voor veel meer mensen interessant; ook voor hen die slechts beschikken over een heel klein dakoppervlak. Een zonnig perspectief!

Ook interessant