Zoeken
Menu
Nieuwe toolbox zonnepanelen voor woningcorporaties

Koepelorganisatie Aedes heeft een toolbox voor woningcorporaties ontwikkeld waarmee bepaald kan worden over het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen en appartementencomplexen interessant is.

De toolbox van Aedes bevat 4 samenhangende instrumenten voor de businesscase van zonnepanelen: een beslisboom zonnepanelen, een rekentool businesscase zonnepanelen, een gebruiksaanwijzing voor de rekentool businesscase zonnepanelen en fiscale aspecten voor woningcorporaties bij plaatsing van zonnepanelen.

In de beslisboom en rekentool zijn voor de bruikbaarheid vereenvoudigde aannamen gedaan over de fiscale aspecten. De fiscale aspecten kunnen echter een substantiële impact hebben op de businesscase. Het al dan niet verrekenen van btw kan 21 procent uitmaken en de meeste corporaties betalen Vennootschapsbelasting (Vpb).

Verder moet volgens Aedes rekening gehouden met recente wijzigingen in de wetgeving zoals de Woningwet en regelingen zoals Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Aedes waarschuwt bovendien dat door knelpunten in de capaciteit van het elektriciteitsnet de wachttijd voor de aanvraag van de aansluiting op kan lopen. Dit is met name het geval voor grootverbruikaansluitingen. Dit speelt niet in alle regio’s in dezelfde mate. Het is sowieso altijd verstandig eerst contact op te nemen met de netbeheerder. 

Ook interessant