Zoeken
Menu
Nieuwe ‘Hydrohub’ ontwikkelt waterstofproductie op industriële schaal Bron: ISPT, Beeld: Shutterstock

De productie van groene waterstof is van groot belang voor de energietransitie. Maar dan moet dit wel op grote schaal uitgevoerd kunnen worden. In een nieuw open testcentrum in Groningen krijgen kennisinstellingen en bedrijven de kans om innovaties op het gebied van waterstof testen in elektrolyse-installaties van een halve megawatt. Bij tests op die schaal wordt pas echt duidelijk hoe de technologie zich zal gedragen bij opschaling.

Het testcentrum genaamd Hydrohub is een initiatief van het ISPT Waterstofconsortium en wordt gefinancierd door het bedrijfsleven, de Topsector Energie en de Provincie Groningen. Dit ‘Institute for Sustainable Process Technology’ bestaat uit diverse partners uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Het consortium wil nog voor 2030 op concurrerende wijze, grootschalig en CO2-vrij waterstof produceren voor industrieel gebruik.

Groene waterstofproductie

Duurzame waterstoftechnologie vormt een essentiële schakel in de overstap van de industrie naar een duurzame circulaire productie. De industrie in Nederland produceert jaarlijks ongeveer zo’n 800.000 ton waterstof, waarbij meer dan 7 miljoen ton CO2 uitstoot vrijkomt. Dat gebeurt nu door aardgas bij hoge temperaturen om te zetten in waterstof. Door over te gaan op elektrische productie van waterstof verminderen zowel het aardgasgebruik als de CO2-uitstoot fors. Om deze technologie concurrerend en grootschalig toe te kunnen passen, zijn elektrolyse-installaties nodig die met behulp van duurzaam opgewekte stroom water op grote schaal, goedkoop en efficiënt kunnen omzetten in waterstof en zuurstof.

Op dit moment lukt dat niet op grote schaal. De huidige beschikbare elektrolyse-installaties met een vermogen van enkele megawatts zijn veel te klein om schaalvergroting te realiseren. Om volledig over te schakelen op duurzame waterstof, zijn elektrolyse-installaties nodig met een totaal vermogen van meerdere gigawatts. Die installaties moeten bovendien goedkoper in aanschaf en slimmer in ontwerp zijn dan de huidige installaties. Ook dienen zij betrouwbaar en onderhoudsarm te zijn.

Nieuwe standaard grootschalige elektrolyseprocessen

De Hydrohub is een open testcentrum, waar de partners van het consortium, maar ook andere partijen, innovaties uit eigen lab kunnen testen in elektrolyse-installaties van maar liefst een halve megawatt. Pas dan wordt duidelijk of er nieuwe problemen de kop opsteken en hoe de technologie zich zal gedragen. Als de waterstoftechnologie in de Hydrohub eenmaal goed werkt, dan is ze meteen te vertalen naar een elektrolyse-installatie op industriële gigawattschaal. Het consortium hoop dat het onderzoek in de Hydrohub zal leiden tot een standaard voor het ontwerpen van grootschalige elektrolyseprocessen. 

Ook interessant