Zoeken
Menu
Nieuwe biomassa-energiecentrale verdubbelt energieproductie Bron: AEB, Beeld: Shutterstock

Amsterdams afvalverwerkingsbedrijf AEB gaat voortaan twee keer zoveel warmte leveren aan het warmtenet van de hoofdstad. AEB produceert op dit moment duurzame elektriciteit voor 320.000 woningen en warmte voor circa 30.000 woningen. Dankzij een nieuwe biomassa-energiecentrale kan AEB de huidige productie verdubbelen. Hierdoor wordt circa 67.000 ton CO2-uitstoot per jaar vermeden.

Derk Kappelle, CFO AEB Amsterdam: “Met deze lokale biomassa-energiecentrale versterkt AEB zijn positie als het duurzame grondstoffen- en energiebedrijf van Amsterdam. Met de AEB Bio-energiecentrale (AEB BEC) dragen we er aan bij dat het Amsterdamse warmtenet sneller kan groeien en is bij piekvraag de flexibiliteit van de warmtevoorziening in Amsterdam geborgd. De komst van de centrale betekent ook nieuwe werkgelegenheid en verduurzaming van de haven van Amsterdam. Ook draagt AEB BEC bij aan de ambitie van de samenwerkende partijen van de regionale klimaattafel in het Noordzeekanaalgebied om in 2030 de CO2emissies fors terug te dringen.”

110.000 ton hout per jaar

De AEB BEC zet per jaar tot 110.000 ton laagwaardig snoei- en afvalhout om naar 935 TJ duurzame energie. Het gaat om hout dat niet geschikt is voor hoogwaardige toepassing zoals papierproductie of houtverwerking. De takken, twijgen, kleine spaanders en zaagselresten zijn afkomstig van landschapsbeheer en houtbewerkers in een straal van maximaal 150 km van Amsterdam. Drie leveranciers van biomassa zijn al voor twaalf jaar vastgelegd. Via deze leveranciers is voor deze periode voldoende regionaal hout gecontracteerd. AEB kan daarnaast nog extra regionaal snoeihout van gemeenten aantrekken. AEB levert de warmte via Westpoort Warmte – een joint venture van Vattenfall en AEB Amsterdam – aan het warmtenet van Amsterdam.

Impuls aan duurzame economie

Gemeente Amsterdam wil vaart maken met de energietransitie. Met AEB BEC wordt een noodzakelijke stap in de transitie gezet waarmee op korte termijn substantiële resultaten worden geboekt. Ook geeft AEB BEC een impuls aan de duurzame economie van Amsterdam. 

Voor de ontwikkeling van AEB BEC heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) verstrekt. Hiermee stimuleert het ministerie de duurzame energievoorziening in Nederland. De bouw en de operationele fase worden grotendeels gefinancierd door ASN Bank. 

Ook interessant