Zoeken
Menu

Tijdens de vakbeurs Energie in najaar 2013
Beurzenorganisator VNU Exhibitions Europe/Jaarbeurs organiseert in samenwerking met Holland Solar, de brancheorganisatie van Nederlandse experts in zonne-energie, in 2013 het Solar Event.

Dit business-to-business evenement voor de zonne-energiebranche is met name gericht op kennisoverdracht en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Het evenement krijgt een eigen gezicht als onderdeel van Energie 2013. Exposanten hebben met het Solar Event een eigen platform om hun zonne-energieproducten te tonen. De inhoudelijke sessies en praktische workshops worden georganiseerd in samenwerking met Solarplaza, het internationale platform voor de zonne-energiebranche.

Richard Butter, projectmanager Energie: “Onze exposanten en bezoekers geven aan een sterke behoefte te hebben aan meer zichtbaarheid van de zonne-energiebranche op de beurs. We zien ieder jaar het aantal exposanten uit de zonne-energiebranche sterk toenemen. En vanuit de bezoekerskant is een duidelijke behoefte aan een centrale en herkenbare locatie voor solar. Ook zonder subsidies voor de zakelijk markt blijft de Nederlandse zonne-energiemarkt groeien. In 2013 bieden we een compleet pakket met producten van exposanten en inhoudelijke sessies. De laatste ontwikkelingen op het gebied van installatie, rendement, terugverdientijd, fiscale regelingen, terugleveren en salderen komen onder andere aan bod. ”
Enthousiast
Arthur de Vries, bestuurslid bij samenwerkingspartner Holland Solar: “In deze snelgroeiende markt is deugdelijke informatievoorziening en het aanbod van een goede kwaliteit zonne-energie installaties van groot belang. We verwachten dat het Solar Event hier een belangrijke bijdrage in kan leveren. Daarom zijn we erg enthousiast over dit nieuwe concept.”
Ook exposanten Oskomera, Zen Renewables, SMA Benelux, Energiebau Solar Power Benelux en IBC SOLAR zijn enthousiast over het initiatief en overwegen deelname.
Veel interesse in zonne-energie
Tijdens Energie 2011 was het zonne-energieplein het meest populaire themaplein onder bezoekers. 60% van de bezoekers van Energie 2011, met interesse in activiteiten op de beurs, wil het plein ook op Energie 2012 terug zien. Het plein is dit jaar dan ook twee keer zo groot met ruim 50 exposanten en veel interesse van buitenlandse bedrijven.
Energie 2012 is van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 oktober in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. De vakbeurs wordt bezocht door energiemanagers, directies, ingenieurs, technisch managers, gemeenten, bouw- en vastgoedprofessionals en facilitymanagers. Energie 2012 biedt alles op het gebied van slimme inkoop van energie, terugdringen van energieverbruik en energiebeheer.
 

Bekijk de agenda »
 

Ook interessant