Zoeken
Menu
MVO in crisistijd? Tekst: Michiel Sombroek - Foto: Shutterstock

Jaren geleden - toen de economische hausse nog voor een ongekende welvaart zorgde - hielden we ons als ondernemers ook bezig met de vraag hoe duurzaam en maatschappelijk onze kern en onze processen waren. Nu is het 2014 en de economie sputtert en stottert onophoudelijk door. Bedrijven houden nauwelijks het hoofd boven water en richten zich primair op lijfsbehoud en dus op de korte termijn. Wie heeft het nog over MVO?

Ondernemers reageerden in de afgelopen jaren als Pavlov-honden op de economische crisis. Vanaf het moment dat er minder in het laatje kwam, ging de hand meteen op de knip. Dat lijkt verstandig. Maar bij een aantal ondernemers zijn deze maatregelen om kosten te besparen overgegaan in een rigoureuze snij-exercitie, waarbij ook investeringen in MVO massaal zijn teruggedraaid. Want MVO, dat is iets voor in goede tijden en voor op de lange termijn…

Onzin! Het streven naar een duurzame samenleving en het waarde creëren op economisch, sociaal en ecologisch gebied, maakt juist nu het verschil. De onderlinge verschillen tussen bedrijven, producten en diensten wordt steeds geringer. De moderne klant maakt zijn of haar keuze niet langer uitsluitend op prijs of specifieke producteigenschappen, maar tevens op geloofwaardigheid, transparantie en het juiste gevoel. Het totaalbeeld van een organisatie: hoe het denkt, leeft en communiceert, dat is (mede)bepalend. In dit beeld nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid en de bereidheid te investeren in de samenleving een steeds belangrijkere positie in.

Bij ons staat MVO daarom in de spotlight. Zo voorzien we onze medewerkers dagelijks van vers fruit en bieden we hen comfortabele werkplekken en een aantrekkelijk fietsplan. Daarnaast realiseren wij ons dat er een inspanning en een investering van ons wordt verwacht als we in Europa binnen zes jaar 20% reductie willen realiseren in energieconsumptie en C02-uitstoot. Daarom maken we voor het vervaardigen van onze producten alleen gebruik van duurzame materialen en hebben we fors geïnvesteerd in apparatuur om zo de CO2-uitstoot tijdens productie aanzienlijk te verminderen. Tegelijkertijd stimuleren we onophoudelijk efficiënt energiegebruik in gebouwen zonder hierbij concessies te doen aan het wooncomfort en het binnenklimaat. Want juist nu is de tijd rijp om duurzame keuzes te maken en je maatschappelijke gezicht te tonen.

 

Ook interessant