Zoeken
Menu
Minister Ollongren haalt BENG-eisen nieuwbouw jaar naar voren Foto: Shutterstock

Minister Kajsa Ollongren maakt haast. Nieuwbouw moet vanaf 1 januari 2020 aan de eisen van Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) voldoen. Dat schrijft zij in haar brief aan de Tweede Kamer. Tot nu toe werd aangenomen dat 2021 de deadline was voor BENG, maar dit is nu met een jaar vervroegd. De eisen worden volgend jaar vastgesteld op basis van de eveneens nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie.

De Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) schrijft voor dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2020 bijna energieneutraal moeten zijn. Om dat mogelijk te maken heeft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren besloten om alle bouwaanvragen voor nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2020 aan de BENG-eisen te laten voldoen.  De energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen wordt op het moment vastgesteld met drie indicatoren: de maximale energievraag, het maximale primaire fossiele energiegebruik (beide in kilowattuur per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar) en het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. Aan de hand van deze drie indicatoren zijn haalbare BENG-eisen opgesteld op basis van onderzoek door adviesbureau DGMR. Deze eisen gelden per 1 januari 2020 voor alle nieuwbouw. 

Financieel haalbaar

De bestaande haalbare BENG-eisen zijn nog niet definitief, geeft RVO op haar website aan. Daarom wordt in de loop van 2018 met een studie naar kostenoptimisatie de haalbaarheid van deze eisen getest. RVO verwacht dat de eisen ‘voor het grootste deel van de gebouwen goed financieel haalbaar zijn in 2020’. Wel krijgt gestapelde bouw hoger dan vijf verdiepingen, studio’s en winkels ‘speciale aandacht’. RVO stelt ook dat de huidige eisen in de praktijk worden gerealiseerd, maar vooral in de top van de markt.

Tegelijkertijd met de definitieve BENG-eisen komt volgend jaar de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie, vastgelegd in de NTA 8800, beschikbaar. Het Bouwbesluit schrijft voor dat de NEN 7120-norm nu de bepalingsmethode is voor de energieprestatiecoëfficiënt. Deze norm, die de energieprestatie van gebouwen bepaalt, zal ‘zoveel mogelijk’ worden meegenomen in de nieuwe methode, schrijft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Dat geldt ook voor de NEN 7125, de energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau.

Het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw heeft de minister laten weten dat deelnemende bedrijven per 1 januari 2018 tussen de 2000 en 3000 nieuwbouwwoningen hebben die grotendeels of geheel voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen. Onder andere  Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en de NVB zijn lid van het platform. 

Europees onderzoek

Adviesbureau DGMR kan voor het onderzoek naar kostenoptimalisatie bogen op bestaande Europese kennis. Onder andere DNA in de Bouw is betrokken bij het Europese Affordable Zero Energy Buildings (AZEB)-onderzoeksproject. Tot eind 2019 werken acht partners uit zes landen aan de doorontwikkeling en integratie van bestaande oplossingen voor energieneutrale bouw. Kostenoptimalisatie staat daarbij centraal. Volgens AZEB worden er nu te weinig energieneutrale gebouwen gerealiseerd omdat de markt dit nog te duur vindt. Daarom richt het project zich op een integrale methodologie voor kosteneffectieve energieneutrale bouw. 

Ook interessant