Zoeken
Menu
Leveranciers zonthermische systemen liften mee met toenemende populariteit pv Tekst: Mari van Lieshout - Beeld: Shutterstock

Nederland heeft in 2017 de grens van 500.000 pv-systemen overschreden. Dat is vooral te danken aan de ISDE-regeling. En de koek is nog lang niet op. Waarschijnlijk komt er het komende jaar voor het eerst meer dan 1 gigawattpiek aan zonnepanelen bij. Dat is de verwachting van Holland Solar. De brancheorganisatie denkt dat 2018 het kantelpunt is van de grootschalige uitrol van zon-pv.

De markt voor zonneboilers is in 2017 volgens brancheorganisatie Holland Solar opnieuw fors gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De salderingsmarkt wordt voor de komende jaren door marktexperts geschat op een volume van 300 tot 400 megawattpiek. Maar niet alleen producenten, leveranciers en installateurs van pv zullen gaan profiteren. Ook de zonnewarmtesector zal met de groeiende vraag kunnen meeliften. Dat deze verwachting gerechtvaardigd is, bewijst onder meer groeiende lijst van de zonneboileraanbieders van ISDE. Daarnaast wordt er ook meer geïnnoveerd zoals pvt-panelen, bodemregeneratie, nokboilers en gekleurde gevelcollectoren.

NOM

Wat volgens Holland Solar vooral opvalt is dat zonnewarmte mede door de ISDE-regeling vaker wordt meegenomen in energiezuinige nieuwbouwconcepten zoals NOM, EPC-0 en grootschalige duurzame renovatieprojecten van wooncorporaties. De brancheorganisatie stelt dat zonnewarmte mede door de mogelijkheid om te stapelen met STEP-subsidie een zeer interessante maar ook stabiele investering is voor wooncorporaties. Een andere zichtbare trend is dat zonnewarmte meer wordt gecombineerd met andere duurzame warmte-opwekkers zoals warmtepompen, biomassaketels en elektrische doorstromers met als bijkomend doel gasloos te worden.

De berekeningsmethode voor de opbrengst van zonneboilersystemen is aangepast waardoor de opbrengst realistischer wordt berekend. Consequentie is wel dat vergoeding per kWh in ongeveer dezelfde mate naar beneden is aangepast. Resultaat is dat subsidie ongeveer gelijk blijft of licht zal stijgen. Voor systemen met een collectoroppervlak groter dan 10 m2 wordt in de formule voor de grondslag van de subsidie de term ‘IAM’ toegevoegd. Deze wijziging verbetert het gelijke speelveld tussen vlakkeplaat- en vacuümbuiscollectoren. Om te voorkomen dat de prestaties van systemen met een vlakke plaat collector hierdoor verlaagd worden is tevens de factor 1215 vervangen door 1293. Dit betekent concreet dat de meeste vlakkeplaatcollectoren gelijk blijven en de vacuümbuizen verbeteren ten opzichte van 2017.

Particuliere sector voorop

De groei het sterkst in de particuliere sector, maar heeft ook de nieuwbouw- en renovatiesector de weg gevonden naar de ISDE-regeling. In dit marktsegment wordt weer fors meer zonnewarmte toegepast en dan met name in nul-op-de-meterwoningen en andere zeer energiezuinige concepten. Daarbij worden zonnecollectoren steeds vaker onderdeel van gecombineerde systemen zoals warmtepompen en bodemregeneratie. Er worden hierdoor minder opzichzelfstaande zonneboilersystemen geplaatst en meer combinatieoplossingen. Dit uit zich met name in het type opslagvaten die zijn voorzien van meerdere warmtewisselaars en aansluitmogelijkheden. Bovendien biedt zonnewarmte nieuwe kansen voor alternatieve technieken voor verwarming voor zeer energiezuinige woningen, zoals infrarood, elektrische cv-ketels en elektrische vloerverwarming. Deze technieken worden in kleinere woningen vaak als alternatief voor warmtepompen gebruikt en zorgen ervoor dat de toepassing van zonnewarmte noodzakelijk is. Dit om de forse tapwatervraag niet volledig elektrisch in te hoeven vullen. 

Ook interessant