Zoeken
Menu

Wanneer vroeger een huis werd gebouwd, draaide alles om het kostenplaatje van de woning zelf. Hoeveel kost de architect, de bouwfysicus en de bestekschrijver? Hoeveel kosten de materialen? Maar anno 2015 is een huis bouwen minder één-dimensionaal geworden. Nu worden ook de kosten gedurende de levenscyclus in ogenschouw genomen: levensduur denken.

Een gebouw gaat lang mee. Dan hebben we het niet alleen over het gebouw zelf, maar ook over alle gebouwonderdelen. Tijd is dan ook een belangrijke factor om mee rekening te houden, wanneer een gebouw wordt opgetrokken. Levensduur denken gaat daarom niet alleen over de investeringskosten, die nodig zijn om een gebouw tot stand te laten komen, maar ook om de kosten voor kwaliteit, beheer en onderhoud. U kunt dus eigenlijk zeggen dat het ontwerp, de bouw, de exploitatie tot en met de eventuele herbestemming en/of sloop al voorzien zijn zodra het ontwerp op de tekentafel ligt.

Bij levensduur denken staat duurzaamheid centraal. Dit komt tot uiting op verschillende gebieden. Zo worden er bij de bouw van het huis duurzame materialen gebruikt, zoals gerecycleerde materialen of materialen die in ruime mate beschikbaar zijn en blijven. Tijdens het bouwproces is er oog voor de omgeving en wordt er zo weinig mogelijk energie verbruikt of overlast veroorzaakt. Bouwmaterialen worden bij voorkeur op een zodanige manier verwerkt dat ze in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit moet uiteindelijk een duurzaam gebouw opleveren, dat flexibel in te richten, te gebruiken én eventueel te hergebruiken is en waarbij de life cycle cost zo laag mogelijk is.

Een toekomstgericht engagement

Levensduur en toekomstgericht denken begint al in de conceptfase. De meest kwetsbare en essentiële fase is dan ook de beginfase. De opdrachtgever en architect nemen in deze fase onomkeerbare beslissingen, die de kosten en opbrengsten in de gebruikersfase beïnvloeden. Het is dus belangrijk om het begrip 'duurzaamheid' al in de beginfase hoog in het vaandel te hebben staan. Ook is het aangewezen om bij de conceptfase alle betrokken en uitvoerende partijen mee aan het denken te zetten over hoe zij zo duurzaam en toekomstgericht mogelijk kunnen werken.

Het vergt vaak enig lef om keuzes te maken waaraan een hogere investering kleeft en waarvan de opbrengsten pas op langere termijn terug te verdienen zijn. Dit kan gaan van de architectuur, indeling en opzet van een pand tot de gebruikte materialen. Toch wordt dit door opdrachtgevers steeds vaker verwacht. Zo ziet u al regelmatig dat steden en overheden renovatie- of herbestemmingsproducten via aanbesteding toewijzen aan een partner die meedenkt over de gehele levensloop van het project: niet alleen over het concept en de totstandkoming, maar ook over het beheer, onderhoud, gebruik en 'levenseind' van het gebouw. Vaak wordt hiervoor gewerkt met Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomsten (PPS) of Design, Construct en Maintain (DCM)-contracten / Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)-contracten.

Opdrachtgevers verwachten dat u een lange termijn engagement aangaat en dat u de beloofde diensten en opbrengsten kunt waarmaken. Door al van bij het concept aan levensduur denken te doen en een life cycle analyse te gebruiken bij uw diensten en producten, kan u aan deze verwachtingen tegemoet komen.

Ook interessant