Zoeken
Menu
Invloed van grote ramen op de isolatie Foto: Shutterstock

In moderne woningen en kantoorpanden wordt steeds vaker voor grote ramen gekozen. Ramen van enkele meters hoog en breed bieden de mogelijkheid om optimaal van het natuurlijke daglicht te profiteren. Soms worden zelfs gehele muren uit glas opgetrokken. Maar wat is hiervan het effect op de isolatie?

Energiebesparing in gebouwen is een hot item. Gericht overheidsbeleid heeft ervoor gezorgd dat nieuwbouwwoningen aan steeds strengere EPC-eisen (EnergiePrestatieCoëfficiënt) voldoen. Maar de inspanningen om bestaande gebouwen energiezuiniger te maken, blijven achter op de gestelde doelen. Volgens de evaluatie ‘Energie besparen gaat niet vanzelf’, dat het Planbureau voor de Leefomgeving in december 2014 heeft uitgebracht, zullen meer dwingende maatregelen nodig zijn om de Nederlandse gebouwenvoorraad sneller energiezuinig of- neutraal te maken.

Investeren in de isolatie van bestaande gebouwen in combinatie met duurzame alternatieven voor verwarming, koeling en ventilatie is aan de orde. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich met de trend om steeds grotere ramen te installeren?

Isolatie bij grote ramen

Dankzij grote ramen kunnen bewoners optimaal van dag- en zonlicht genieten. Ramen gericht op het zuiden of westen zorgen er in een goed geïsoleerd huis bovendien voor dat de binnentemperatuur op zonnige dagen in de winter ‘vanzelf’ een aangenaam peil bereikt. Hierdoor kunnen de bewoners flink besparen op hun verwarmingskosten in de winter.

In de zomer zal het echter nodig zijn om oververhitting tegen te gaan. Denk aan buitenzonwering en/of screens, maar ook aan een mechanisch ventilatiesysteem eventueel in combinatie met warmteterugwinning. Omdat de zon volop binnen kan komen, is het verstandig ook ruimte te reserveren voor een koelinstallatie. Een koelmodule kan bovenop de mechanische luchtventilatie geplaatst worden als daar ruimte voor is, maar passieve koeling met een warmtepomp en verticale geothermie is ook mogelijk.

Ook de samenstelling van het glas van de ramen heeft uiteraard een behoorlijke invloed op de isolatie.

Dubbel glas, HR++ glas of triple HR+++ glas?

Grote ramen in enkel glas zijn sowieso niet aan te raden: zij houden de koude in de winter en de zomerse hitte absoluut niet tegen. De meeste woningen in Nederland hebben daarom ramen in dubbel glas. Maar als je de laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het vlak van passief wonen, beschouwt, hoor je steeds vaker over HR+++ of Triple glas spreken.

Triple glas biedt een nóg betere thermische en geluidsisolatie, maar het is duurder in aanschaf en stelt ook enkele bouwkundige eisen. Zo is triple glas behoorlijk zwaarder en dikker dan dubbel glas, waardoor de sponning waarin de ramen moeten komen, dieper moet zijn en de constructie het extra gewicht moet kunnen dragen. Een mogelijk nadeel van HR+++ glas is dat het minder zonnewarmte doorlaat. Eventueel kan het daarom een goed idee zijn om grote ramen op het zuiden in dubbel HR++ glas uit te voeren, en het triple glas voor ramen gericht op het noorden voor te behouden. Dubbel glas kan u eventueel nog verder isoleren met behulp van raamfolies, zoals warmtewerende folie, isolerende folie of UV-werende folie.

Triple glas isoleert erg goed, zo niet beter dan dubbel glas, maar dit wil niet zeggen dat uw klant financieel altijd voordeliger uit is wanneer hij/zij kiest voor triple glas. Dit moet immers bekeken worden in het totaalplaatje aan maatregelen ter energiebesparing en isolatie. Dit maakt dat er een grote adviserende rol is weggelegd voor u als installateur. 

Ook interessant