Zoeken
Menu
Het testen & meten van zonnepanelen Foto: Shutterstock

Het gebruik en de opwekking van hernieuwbare energie wordt via de EU en verschillende overheidsinstanties gestimuleerd (o.a. via RES-Directive). De aanschafdrempel voor zonnepanelen wordt hierdoor steeds lager en is er een duidelijke trend zichtbaar in het stijgende aantal zonnepanelen installaties.

Bij het plaatsen en onderhouden van deze groen stroom energiebronnen zijn een aantal aandachtspunten van belang:
• Veiligheid
• Duurzaamheid
• Betrouwbaarheid
• Efficiëntie / opbrengst van het systeem

Het kwalificeren van bovenstaande aspecten is beschreven in diverse richtlijnen en normen, zoals :
• NTA 8013 (Procedure voor het controleren van PV-systemen)
• NEN-EN-IEC 62446:2009 (Eisen voor testen & inspecteren)
• NEN-1010 (Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties)

De belangrijkste aspecten die hierin naar voren komen zijn:
- Visuele controle. Is de bedrading correct aangesloten? Geen schade aan kabels gedurende installatie?
- Uitvoeren van isolatieweerstand meting (Riso)
- Uitvoeren van aardleidingweerstand meting (indien aanwezig) (Rpe)
- Meten van open klemspanning(Uoc)
- Meten van kortsluitstroom (Isc)
- Meten van zonnestraling (Irradiance)
- Controle van positionering van de panelen (hoek en positie t.o.v. het zuiden)

Voor het meten van de bovenstaande parameters is tot op heden diverse losse meetapparatuur noodzakelijk. Nadeel hiervan is dat men veel apparatuur moet aanschaffen, deze tijdens de installatie ook allemaal nodig heeft en deze apparatuur tevens moet onderhouden.

Nieaf-Smitt test- en meetapparatuur (onderdeel van Mors Smitt BV) introduceert de EazyPV om zowel het installatie proces als het periodiek controleren van de panelen te vereenvoudigen.

Met de EazyPV kunnen op een simpele en doeltreffende wijze alle installatie parameters worden gemeten met 1 testapparaat. De zonnepanelen hoeven hiervoor niet gedemonteerd of geopend te worden. De uniforme connectoren van het paneel kunnen direct en veilig worden aangesloten op de EazyPV.

Met de optionele IRM100 ‘Irradiance meter’ kunnen de meetwaarden tevens worden gekoppeld aan de zonnestraling parameters (W/m2 of BTU/f2h) op het moment van meten.

Ook interessant