Zoeken
Menu
Groen gas wordt tijdelijk opgeslagen in gasnetwerk Foto: Shutterstock

Het aardgasnetwerk, waar nu nog steeds het opgepompte gas door heen gaat, wordt steeds vaker gebruikt als (tijdelijke) opslag. Groen Gas Gelderland heeft sinds april van dit jaar al 230.000 kubieke meter groen gas in het gasnet van Huissen gevoed om het op een later moment te gebruiken.

“Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Het gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar”, geeft Groen Gas Gelderland een omschrijving van het nieuwe product. Het bedrijf slaat het groene gas ’s nachts tijdelijk op in het gasnetwerk zodat het de volgende dag kan worden gebruikt.

LEES OOK: Power-to-gas: Gelukkig hebben we nog een mooie gasinfrastructuur

Gasproductie

Het gas wordt voornamelijk geproduceerd uit GFT-afval, mest, rioolwater en andere biomassastromen. De laatste tijd wordt er meer geëxperimenteerd met de productie van groen gas uit mest bij boeren. Groen Gas Gelderland produceert sinds begin 2017 groen gas uit vooral mest en gras. Het gas wordt ingevoed op het Huissense gasnet. De vergister gaat de productie de komende maanden vergroten. “Er zijn inmiddels 15 groen gas invoeders aangesloten. Alliander verwacht dat melkveehouders de komende jaren op tientallen plekken in het net groen gas zullen gaan produceren.”

LEES OOK: CO2-reductie vraagt meer dan alleen pv-systemen

Gashoeveelheid gaat omhoog

De 230.000 kubieke meter ingevoed gas komt overeen met het jaarverbruik van 153 huishoudens. Liander, een dochterbedrijf van netbeheerder Alliander, moest speciaal de druk verlagen van 8 bar naar 6 bar omdat de hoeveelheid groen gas in de afgelopen tijd is opgevoerd. “De verlaging van de netdruk in Huissen is een tijdelijke maatregel. Vanaf volgend jaar wordt een netkoppeling gemaakt met het Arnhemse gasnet, zodat het groene gas op dit grotere net kan worden ingevoed.”

LEES OOK: Duurzame energieopslag: power-to-gas

Ook interessant