Zoeken
Menu
Groei zonnestroom in 2018 gegroeid naar 4,2 GWp Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

Nooit eerder maakten de groeicijfers van zonne-energie zoveel indruk. Wie een paar jaar geleden had gezegd dat zonnestroom in 2019 goed zou zijn voor 5 procent van de nationale stroomproductie, werd uitgelachen. Maar met de huidige trend is dat zeker haalbaar. In 2018 is een geïnstalleerd vermogen gerealiseerd van minstens 1.330 MWp, een groei van 46 procent.

Dankzij de groei van minstens 1.330 MWp is het totaal opgesteld zonnestroomvermogen in Nederland in één jaar van 2,9 GWp naar 4,2 GWp gegroeid. Dit blijkt uit Nationaal Solar Trendrapport 2019 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Rolf Heynen van Dutch New Energy Research, het onderzoeksbureau dat verantwoordelijk is voor de publicatie van het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport, verwacht dat in 2019 zonne-energie voor het eerst 5 procent van de Nederlandse stroomproductie te verzorgen. Groei was voor de markt van zonnestroom wel verwacht. Maar de cijfers maakten wel indruk bij de presentatie van het rapport. De afgelopen vijf jaar lag de groei in Nederland gemiddeld zo'n 40 procent hoger dan de wereldwijde groei. 

Het Nationaal Solar Trendrapport is gebaseerd op een steekproef van zestig bedrijven die in de Nederlandse zonnestroommarkt opereren. Voor het rapport is tevens gebruik gemaakt van gegevens uit een steekproef onder 1.360 Nederlandse consumenten.

In 2018 is 62 procent van het geïnstalleerd vermogen in de zakelijke sector geplaatst en 38 procent in de residentiële sector. Het totaal opgesteld zonnestroomvermogen in Nederland groeide daarmee naar 4,2 GWp. Dit vermogen leidt tot een elektriciteitsproductie van ongeveer 3,8 TWh op jaarbasis, oftewel 3,3 procent van de totale netto Nederlandse elektriciteitsproductie in 2017. In vergelijking met 2017 is zowel de zakelijke als de residentiële markt gegroeid. In dat jaar waren de percentages nagenoeg gelijk (respectievelijk 51 en 49 procent). De zakelijke markt groeit harder doordat een relatief groter deel van de SDE+ subsidie naar zonnestroom gaat.

Prijsdaling pv-panelen

Al jaren achtereen is er een gestage daling waar te nemen in de prijzen van de zonnepanelen. In 2018 was dat niet anders en de verwachting in de markt is dat deze trend de komende jaren zal doorzetten. Sinds 1976  heeft elke verdubbeling van het aantal geproduceerde panelen tot een kostendaling van 28,5 procent geleid. Maar er wordt rekening mee gehouden dat aan deze trend een einde zal komen en dat verdere kostendalingen minder aan de orde zullen zijn. Want, zo is de verwachting, productielijnen zullen niet oneindig worden vergroot. Volgens het International Energy Agency heeft het overheidsbeleid een belangrijke rol gespeeld in de prijsdaling door het stimuleren van R&D en schaalvoordelen.

Terugverdientijd 'te lang'

Uit het onderzoek blijkt voorts dat de gemiddelde consument in Nederland een terugverdientijd van zeven jaar voor zonnepanelen te lang vindt. Vijf jaar is wel acceptabel. Slechts 14 procent vindt een terugverdientijd van acht jaar of langer acceptabel. Dit is in die zin een opmerkelijke constatering omdat de overheid in haar regelingen uitgaat van een terugverdientijd van zeven jaar. Voor een aanzienlijk deel van de consumenten is die periode dus te lang om daadwerkelijk tot een investering in zonnepalen over te gaan.

Ook interessant