Zoeken
Menu
Gasunie en AkzoNobel ontvouwen plan voor waterstoffabriek in Delfzijl Tekst: Mari van Lieshout - Beeld: Shutterstock

Gasunie en AkzoNobel hebben onlangs het plan ontvouwen om samen in Delfzijl een elektrolysefabriek te bouwen van 20 MW. De installatie gaat water omzetten in zuurstof en waterstof. Het gas kan als brandstof dienen voor auto’s en bussen en als grondstof voor chemiebedrijven. Of de plannen ook realiteit worden, hangt af van de businesscase die momenteel wordt uitgewerkt. Volgend jaar hakken ze de knoop door of het project doorgaat.

De beoogde elektrolyse-installatie zou met 20 MW een van de grootste van Europa worden. De installatie moet volcontinu gaan draaien op stroom van zonne- en windparken in Noord-Nederland, aangevuld met waarschijnlijk een elektriciteitscentrale op biomassa. De elektrolyse-installatie zou hiermee 3000 ton waterstof per jaar produceren, voldoende om – bijvoorbeeld – 300 bussen op waterstof te laten rijden.

Waterstof gaat een rol spelen in het vergroenen en CO2-armer maken van onze samenleving. Het gas kan prima dienen om overtollige groene stroom op te slaan. Is er dan op een ander moment meer stroom nodig dan zonne- en windparken kunnen leveren, dan verbrand je gewoon wat waterstof in een elektriciteitscentrale. Bijkomend voordeel is dat waterstofgas te transporteren is; over land door pijpleidingen en over zee met grote schepen.

Duurzame energiemix

‘Wij zien power-to-gas als een veelbelovende technologie die nodig is om in 2050 een volledig duurzame energiemix te hebben’, zegt Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie, in een persbericht. Delfzijl is ook een logische plek voor dit project. Het is al een knooppunt waar grote stroomkabels vanuit verschillende richtingen samenkomen, waaronder de kabel uit Noorwegen die vrijwel continu stroom kan leveren uit de Noorse stuwmeren. En aan de andere kant zitten er chemiebedrijven – zoals AkzoNobel – die waterstof als grondstof gebruiken bij het maken van hun chemische producten. Die waterstof wordt nu gemaakt uit aardgas. ‘Op dit moment is echt groene waterstof nog te duur om hiermee te concurreren, maar met dit soort projecten kunnen we die prijs omlaag brengen’, zegt woordvoerder Gerben van Dijk van Gasunie.

Elektrolyse is een technologie die grotendeels is uitontwikkeld. Toch zal er voor de opschaling nog nieuwe kennis nodig zijn. Een deel ervan wordt opgedaan in een project waar Gasunie aan werkt bij het Groningse Zuidwending. Daar bouwt het bedrijf samen met Energystock een grote elektrolysecentrale van 1 MW, voorlopig de grootste in Nederland.

Bundeling van ervaring

AkzoNobel heeft al ruim ervaring met elektrolysetechnologie, want het maakt chloor met dat proces. Gasunie brengt kennis in over het opslaan en transporteren van gassen. Het geproduceerde waterstofgas kan worden afgenomen door bedrijven op het chemiepark in Delfzijl, die waterstof gebruiken bij het produceren van methanol en ammoniak. Ook kunnen bussen in de provincie Groningen gaan rijden op het gas. Tussen Groningen en Delfzijl rijden al een paar waterstofbussen  maar dat moeten er de komende jaren ruim twintig worden. Ook zijn er plannen voor tankstations met waterstof in de regio. Denkbaar is ook treinen op waterstof die de diesel vervangen op de niet-geëlektrificeerde spoorlijnen in het noorden van het land. 

Ook interessant