Zoeken
Menu

Fabrikanten van warmtepompen en ketels zijn niet onverdeeld gelukkig met de wijziging van de energie-etikettering die momenteel op Europees niveau wordt voorbereid. Met name in de overgangsperiode kan de nieuwe systematiek tot verwarring leiden omdat zuinige toestellen plotseling minder efficiënt lijken te zijn.

De huidige energie-etikettering voor energiegerelateerde apparatuur heeft zijn langste tijd gehad. De kwalificatiesA+, A++ en A+++ zullen verdwijnen. Het meest energiezuinige toestel of apparaat heeft straks gewoon een A kwalificatie. De minder efficiënte apparatuur wordt net als bij de nu geldende systematiek ingedeeld in klasse B t/m G. De Europese Commissie sluit echter niet uit dat de hoogste klassen A en B vooralsnog leeg blijven.

Verschillende labels

Het energielabel voor huishoudelijke apparaten is sinds 26 september 2015 ook van toepassing geworden bij warmtepompen en ketels met vermogen tot 70 kW. Dat is het gevolg van de De ErP-richtlijnen.

Een van de grootste Europese fabrikanten Refripro stelt dat vergelijkbareproducten met verschillende labels in de overgangsperiode beschikbaar kunnen zijn op de markt. Bijvoorbeeld, als een product in het verleden een ‘A +’-product was, kan een soortgelijk product dat op de markt komt na de invoering van de nieuwe schaal plotseling slechts een ‘C’ behalen. Beide producten bevinden zich dan gelijktijdig op de markt. En dat zal tot grote verwarring leiden. In theorie zou dat niet mogelijk moeten zijn omdat fabrikanten verplicht worden producten met het oude label uit de markt te halen.

Een ander punt van kritiek betreft het plan om fabrikanten te verplichten hun producten regelmatig opnieuw te classificeren. “Dit leidt automatisch tot een ‘waardevermindering’ zodra efficiëntere producten worden ontwikkeld. Of dat het gebruik van efficiënte producten daadwerkelijk bevordert, blijft onbeslist”, aldus hun woordvoerder.

Succes

Sinds 1995 is het energielabel van de EU een succes gebleken: 85 % van de Europese consumenten gebruikt het bij de aankoop van producten en innovatieve ontwikkelingen in de industrie zijn er gestimuleerd. Hierdoor zitten de meeste van de producten op dit moment in de bovenste klassen en zijn de meeste andere klassen leeg. Om het systeem voor consumenten overzichtelijker te maken en om het gemakkelijker te maken producten te vergelijken, stelt de Europese Commissie voor één enkel energielabel van A tot en met G in te voeren.

Het voorstel is intussen naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd. De bespreking en nadere besluitvorming zal naar verwachting een jaar in beslag nemen.

Ook interessant