Zoeken
Menu

KWx introduceert twee testinstrumenten van Metrel voor het inspecteren van Photo Voltaïsche installaties, de EurotestPV en de EurotestPV Lite.

Vanwege de combinatie van PV-test, installatietester en PQ analyser is de EurotestPV een uniek testinstrument. De EurotestPV maakt het volledig testen van elektrische installaties volgens de NEN 1010 norm mogelijk en voert daarnaast alle noodzakelijke testen uit, vereist voor 1-fasige PV installaties.

Dit omvat alle testen genoemd in de EN 62446, maar bevat ook I - U karakteristieken, berekening van STC waarden en vermogensmetingen op de omvormer aan zowel de DC-en AC zijde. Ook Power Quality metingen van de geleverde spanning zijn geïntegreerd in deze uiterst complete tester. Het instrument is geschikt voor de veeleisende werkomstandigheden (tot 1000 V, met 15A DC). Om de veiligheid van zowel gebruiker en de EurotestPV te waarborgen, wordt er gebruikt gemaakt van de PV-Safety probe, die daarmee verzekert dat de aansluitingen veilig aan- en afgekoppeld kunnen worden.

De MI3109 EurotestPV Lite test heel specifiek de functie en karakteristieken van de PV omvormer. Met de Autotestfunctie wordt een volledige EN 62446 verificatietest op de PV installaties uitgevoerd. De MI3108 Eurotest PV test, met extra optionele accessoires, zowel PV installaties als elektrische installaties.

Rendement is niet constant
De terugverdientijd van een PV installatie is relatief lang. Het is daarom aa te bevelen het rendement van de PV installatie periodiek te controleren. Net zoals bij andere technische producten zoals bijvoorbeeld een auto of een CV installatie, is periodieke controle zeker noodzakelijk. Uiteraard hebben omvormers hun eigen interne analyse. Het wordt echter aanbevolen periodiek een externe inspectie uit te voeren op het gehele systeem. Bij oplevering wordt, onafhankelijk van de omvormer, bepaald wat het rendement en de prestaties van het systeem zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de omvormer zichzelf aan het keuren is als een slager die zijn eigen vlees keurt.

Zonnepanelen verouderen
Een zonnepaneel bestaat uit afzonderlijke cellen. Energie wordt opgewekt door de foto-voltaïsche cellen in het paneel. Deze cellen hebben de eigenschap dat zij in de tijd verouderen. In de productnormen staat wat de maximale veroudering mag zijn en door te inspecteren wordt dit verouderingsproces vastgelegd en vergeleken met de norm.

Cellen kunnen defect raken
Een defect in één enkele cel kan leiden tot het niet functioneren van een complete string, waardoor het rendement niet wordt behaald. De aangesloten omvormers kunnen defecten in panelen niet herkennen. Door te inspecteren worden deze defecten wel opgespoord.

De spanning onder controle
Met een PV installatie wordt spanning opgewekt. De omvormer is voorzien van geavanceerde vermogenshalfgeleider technieken en staat garant voor vele jaren ongestoord gebruik. Fouten in componenten zijn helaas mogelijk. Door spanningspieken bijvoorbeeld kan andere apparatuur defect raken. Door regelmatig een controle uit te voeren kunnen deze afwijkingen worden opgespoord en verholpen. De EurotestPV heeft geïntegreerde PQ meetfuncties om bijvoorbeeld de harmonischen in het net te meten.

Is de installatie geschikt en veilig?
Op dagen met veel zonneschijn zal er veel stroom worden opgewekt. Als er ergens in de elektrische installatie een slechte verbinding zit kan hierdoor warmtespot ontstaan. In het ergste geval ontstaat er brand. Tijdens de inspectie worden deze verbindingen gecontroleerd. Het inspectierapport is een belangrijk document voor de brandverzekering.

Hoe kan een PV installatie worden geïnspecteerd?
Voor de periodieke controle van PV installaties zijn specifieke testinstrumenten ontwikkeld met testmogelijkheden volgens de norm EN 62446. De EurotestPV testers bieden hiervoor de mogelijkheden. Daarnaast biedt thermografie uitstekende mogelijkheden voor inspectie van panelen op mogelijke afwijkingen.

Ook interessant