Zoeken
Menu
​Energiebesparing: van EPC naar BENG Foto: Shutterstock

Steeds meer gebouwen worden energiezuiniger. Dat moet ook wel, want vanaf eind 2020 moeten ‘bijna alle nieuwe gebouwen energieneutraal’ (BENG) zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt een handje en komt met drie BENG-indicatoren, die de huidige EPC-berekening in de toekomst zal vervangen. Zo is het makkelijk nagaan of een gebouw wel of niet klaar is voor 2020.

Het Rijk zet vol in op energiebesparing. In 2020 moeten zo goed als alle nieuwe gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. De overheid heeft een voorbeeldfunctie en vandaar dat alle nieuwe overheidsgebouwen al vanaf eind 2018 (bijna) energieneutraal moeten zijn.

BENG-indicatoren

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een handreiking ontwikkeld welke de bepaling van de BENG-indicatoren uit de EPC-berekening toelicht. Hiermee is het mogelijk de huidige EPC-berekening voor nieuwe gebouwen te vertalen naar de nieuwe BENG-eisen. Terwijl de EPC-norm vooral het energieverbruik van een gebouw aan geeft, gaan de BENG-waarden een stuk verder.

De BENG-normen gaan over deze drie aspecten:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Betere isolatie

Een gevolg van deze eisen is, dat gebouwen beter geïsoleerd worden en beter luchtdicht gebouwd worden. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt.

De bepaling van de energieprestatie zal veranderen in het kader van de modernisering van de bouwregelgeving. Tot die gereed is, kunnen de BENG-indicatoren bepaald worden uit de deelresultaten van de EPC-berekeningen volgens NEN 7120. 

Ook interessant