Zoeken
Menu

Toen de directie van IJmond Klimaatservice een nieuw kantoorpand wilde laten bouwen, besloten ze om dat gelijk goed te doen. En dan ook écht goed! Klimaatneutraal, waarbij geen fossiele brandstoffen nodig zijn en alle benodigde energie in, op of nabij het pand wordt opgewekt.

Dirk Spiering is trots op het pand, maar zegt er direct bij dat het voor hem eigenlijk al weer 'oud nieuws' is. "Ons pand staat er toch alweer even. Geowarmte, dat is het nieuwste van het nieuwste, heel interessant." Er waren twee uitgangspunten bij het ontwerpen van het nieuwe pand. Het moest zowel energieneutraal als - ongeacht het seizoen - comfortabel zijn. Dat is gelukt. Zo wordt de benodigde energie geleverd door middel van een windturbine en zonnepanelen. Er is geen gasmeter, want het pand verbruikt uitsluitend elektriciteit als energie. De 45 m2 zonnepanelen op het dak wekken ongeveer 6 kW op. Met de direct drive windturbine met een wiekdiameter van 7,2 meter komt daar nog zo'n 12 kW bij. Op jaarbasis produceert IJmond Klimaatservice in totaal tussen de 35.000 en 40.000 kWh. Dat is meer dan er nodig is, dus de rest gaat terug naar het elektriciteitsnet. 

Klimaatvoorziening en koeling

De grootste energieverbruiker in een bedrijfspand of woning is de klimaatvoorziening; koelen en of verwarmen. IJmond Klimaatservice regelt het klimaat met een elektrisch aangedreven warmtepomp die de calorische energie uit de buitenlucht haalt. Om te laten zien dat uit lucht warmte en koude gehaald kan worden, heeft het bedrijf een warmtepomp en zes verschillende typen binnenunits geïnstalleerd. Op die manier is ook de grote werkplaats van koeling voorzien.

WTW

In het pand wordt middels een wtw de lucht in alle ruimten van het pand twee tot drie keer per uur ververst. De gebruikte (warme) lucht in de ruimte wordt met behulp van een warmtewisselaar langs de verse (koude) buitenlucht geleid. Bij de uitwisseling van energie komen de beide luchtstromen niet met elkaar in aanraking. Door deze bijzondere constructie komt het rendement op zo'n 70 tot 90 %.
"Ik kan op elk moment van de dag alle processen monitoren", vertelt Spiering. Daartoe is boven op het dak van het pand een controleruimte gebouwd. Vandaar kan ook worden bijgestuurd, mocht er sprake zijn van bijvoorbeeld energieverspilling.

Elektrisch vervoer

Nadat het pand in gebruik werd genomen, besloot Klimaatservice IJmond om op elektrisch vervoer over te stappen. Spiering: "We wilden die bedrijfswagen op eigen terrein op kunnen laden, dus het energieverbruik ging omhoog. Door een aantal extra zonnepanelen te installeren bleven we toch zelfvoorzienend!"

Ook interessant