Zoeken
Menu
“Duurzame wijken zijn een banenmachine" Foto: Shutterstock

Is het afkoppelen van huizen van het gasnetwerk slecht voor de installatiebranche? Niet als we het laatste onderzoek van CE Delft mogen geloven. De organisatie deed onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TKI Urban Energy en concludeert dat het gas vrij maken van Nederlandse huizen en gebouwen zelfs veel banen oplevert.

Het aardgas vrijmaken van woonwijken is inmiddels begonnen. Ook worden nieuwbouwhuizen niet altijd meer aangesloten op het gasnetwerk. Het duurzaam verwarmen van huizen gaat veel geld en tijd kosten, maar uit de studie van CE Delft blijkt dat het verwarmen zonder aardgas mogelijk is en de moeite van de investering waard. Werving en opleiding van voldoende gekwalificeerde mensen is hiervoor cruciaal.

Duizenden banen

Eén van de conclusies die CE Delft trok naar aanleiding van het onderzoek is dat er gemiddeld 11.000 banen per jaar bij komen door de transitie in de gebouwde omgeving. “De transitie zorgt voor 75 miljard euro aan extra investeringen, waarvan bijna 50 miljard in de bouw- en installatiesector”, laten de onderzoekers weten in een persbericht. Doordat er minder aardgas wordt geïmporteerd, verbetert ook de handelsbalans. Bij de transitie naar duurzame energie en het afstoten van de verwarming van aardgas snijdt het mes dus aan twee kanten. “De formerende partijen kunnen 11.000 mensen aan werk helpen en tegelijk de CO2-uitstoot fors verlagen”, legt Olof van der Gaag, directeur NVDE, uit. “Duurzame wijken zijn een banenmachine.”

Kosten van transitie

De omschakeling naar een nieuwe manier van verwarmen is verre van gratis. Doordat aardgas goedkoop is zal de omschakeling naar aardgasvrij verwarmen de economische groei van Nederland beperken met 0,2 procent per jaar. Wanneer de prijs van CO2 op € 200 per ton wordt gezet, wordt het aantrekkelijk om andere maatregelen te nemen. In vergelijking kost een kuub aardgas dan 36 eurocent. Het verwarmen van de gebouwde omgeving is nu de veroorzaker van 18 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Wanneer alle gebouwen en huizen van het gas afstappen, gaat dit percentage naar nul. En de maatregelen zijn al voorhanden. “Goede isolatie, warmtenetten met aardwarmte, all-electric woningen met warmtepompen, hernieuwbaar gas, duurzame biomassa, etc.”, sommen de onderzoekers de opties op.

Maatregelen van regering

Volgens NVDE moeten er in het regeerakkoord maatregelen komen voor aardgasvrije wijken. Daarbij denken zij bijvoorbeeld aan een hogere belasting voor aardgas en juist een verlaging van andere belastingen om investeringen te bevorderen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. 

Voldoende personeel nodig

Het vinden en opleiden van voldoende personeel om de transitie van de grond te krijgen, wordt nog een heikel, maar cruciaal, punt. Momenteel kampt de bouw- en installatiesector met een krapte op de arbeidsmarkt en om de overgang vorm te kunnen geven is een enorme impuls nodig en moeten veel installateurs worden (om)geschoold.

 

Foto: nvde.nl

Gerelateerde nieuwsartikelen

Gerelateerde producten