Zoeken
Menu
Duurzame energieopslag: power-to-gas Foto: Shutterstock

De voordelen van duurzame energie uit zon en wind zijn bekend. Het zou echter handig zijn als we konden bepalen waar en wanneer zon en wind de meeste energie zouden opwekken. De opslag van energieoverschot is namelijk niet eenvoudig. Power-to-gas lijkt een veelbelovende methode om dit probleem op te lossen.

Energieopslag van duurzame energie

Om zonne-energie en windenergie rendabel en betaalbaar te maken is het belangrijk dat een tijdelijk teveel aan geproduceerde energie op één of andere manier benut kan worden. In sommige gevallen kan de overvloedige energie die op een bepaalde plek geproduceerd wordt, geleid worden naar een plek in het net waar op dat moment juist vraag is. Dit is echter lang niet altijd het geval.

Om de energie dan niet verloren te laten gaan, moet dit opgeslagen worden met zo min mogelijk verlies. In het geval van de dal-/piekproblematiek gaat het vaak om kortdurende opslag, maar in het geval van zomer-/winteropslag of energieopslag voor nog langere duur ligt dat ingewikkelder.

Vele methoden in ontwikkeling voor energieopslag

Om dit probleem op te lossen, worden er nu zeer uiteenlopende methodes van energieopslag ontwikkeld. Dat gaat van de bekende accu's tot en met zout, lucht of waterstof als opslagmedium. Ook over magnetische en thermische opslagmethodes wordt nagedacht. Een veelbelovende methode lijkt 'power-to-gas'.

Zoals de term 'power-to-gas' al suggereert, wordt de energie omgezet in gas. Dit kan op drie manieren. Bij de eerste methode wordt de overproductie aan elektriciteit gebruikt om water via elektrolyse in waterstof om te zetten. Dit wordt dan met een verhouding 20% waterstof en 80% aardgas gemengd en kan dan gebruikt worden. Met een slinkende aardgasvoorraad is dit echter geen oplossing voor de langere termijn. Een duurzamere vorm van 'power-to-gas' zet de waterstof dan vervolgens met kooldioxide om in synthetisch methaan. Nog efficiënter is de derde methode waarbij de kooldioxide-uitstoot van een fabriek of kachel gebruikt wordt om de waterstof om te zetten in methaan.

'Power-to-gas' redding gasinstallaties?

'Power-to-gas' zou de redding kunnen betekenen van de gasinstallaties op langere termijn en daarmee de toekomst van de gasinstallateurs. De efficiëntie van 'power-to-gas' ligt nu tussen de 30% en de 70% en de hamvraag is of dat verbeterd kan worden en of dat dan goed genoeg zal blijken. Zeker als een andere energieopslagtechniek bijvoorbeeld efficiënter, veiliger of milieuvriendelijker zal blijken.

Kan de gasinstallateur rustig doorgaan met werken of is het beter om een omscholing te doen tot energieopslagtechnicus? Het is nu nog lastig om te voorspellen wat op korte termijn en langere termijn zal lonen.

Ook interessant