Zoeken
Menu
Duurzaam bouwen leidt tot uitdagingen en innovaties Foto: Shutterstock

U ziet het steeds vaker: huizen die gebouwd of verbouwd worden om zuiniger met energie, water en materialen om te springen. Duurzaam bouwen levert niet alleen een energiebesparing op, maar is ook over het algemeen beter voor het milieu en gezonder voor de uiteindelijke bewoners. Een win-win-win situatie…

Duurzaam bouwen: eerder noodzaak dan optie

Diverse nieuwe wetgeving en akkoorden, zoals het “Energieakkoord voor Duurzame Groei”, hebben ertoe geleid dat energiebesparing of zoeken naar alternatieve, duurzame energiebronnen een echte noodzaak zijn geworden. Maar duurzaam bouwen gaat verder.

Het gaat nu niet meer alleen om energiezuiniger, maar ook om bewuster en met meer respect voor mens en milieu te (ver)bouwen en te leven. Subsidies aan de ene kant en stijgende prijzen voor de steeds schaarser wordende grondstoffen aan de andere kant, dwingen particulieren en -dus - ook de hele bouw- en installatiesector tot duurzaam bouwen. Kortom: inventiever én innovatiever werken. Dit is vorig jaar nog uitgeroepen tot ‘de nieuwe realiteit in de bouw’ tijdens het Greenbuild Congres van VNU Exhibitions en het Kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Dit jaar is dat niet anders, integendeel!

Hoe duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen is een veelomvattende noemer. Het gaat van duurzaam slopen en het gebruik van duurzame (bouw)materialen tot verantwoorde installaties voor energie en water en het duurzaam plannen van niet alleen woningen maar ook hele wijken en steden.

Duurzame gebouwen ontstaan niet zomaar. Er is een heel ‘integraal’ ontwerp-, reken- en meetproces voor nodig. Duurzame gebouwen voldoen niet alleen aan de ‘normale’ bouwtechnische voorschriften maar krijgen ook met diverse strategieën te maken, zoals de Trias Energetica. Een belangrijke vereiste is de berekening van de milieuprestatie van gebouwen. Ontwikkelaars zien zo welke bouwdelen goed en minder goed scoren op duurzaamheid en energieverbruik en bouwprofessionals kunnen zo beter beargumenteren waarom ze voor duurzame oplossingen kiezen in de uitvoering van de klus.

In dit spoor zien we ook steeds meer nieuwe innovaties in duurzame producten en bouwdelen. Van recycling van materialen tot 3D-printen. Dit alles vergt heel wat van ontwerpers en uitvoerders in de branche. Het verklaart meteen ook de vele cursussen rond duurzame toepassingen en technieken.

Vervolgens zijn er nog verschillende meetinstrumenten die gemeenten, projectontwikkelaars, eigenaren, beleggers en gebouwbeheerders toelaten om na te gaan over de gebouwen daadwerkelijk duurzaam zijn en of ze duurzaam worden beheerd.

Samenwerken en kennis delen

U merkt meteen het belang van samenwerking en kennisdelen. Ook in dat opzicht is duurzaam bouwen ‘integraal’. Bent u benieuwd naar de nieuwste producten, materialen en strategieën om duurzaam te bouwen? Schrijf dan al zeker de vakbeurs Energie en het Solar Event in uw agenda. U bent welkom van 7 tot en met 9 oktober 2014, in de Brabanthallen Den Bosch.

Ook interessant