Zoeken
Menu
Dubbelzijdige zonnepanelen opgenomen in geluidsscherm langs A50 Tekst: Mari van Lieshout

Op de kop af 400 meter telt de Solar Highway in Uden. Hij zou daarmee de grootste geluidswerende wal ter wereld van dubbelzijdige zonnecellen zijn. De voorziening moet de ernstigste geluidshinder voorkomen en tegelijk tussen de 145 en 175 MWh aan zonnestroom opwekken, het elektriciteitsverbruik van pakweg 50 huishoudens.

Wim Sinke van ECN part of TNO noemt de dubbelzijdige zonnepanelen langs de A50 een van de grote doorbraken in zonne-energie. Doordat deze panelen aan beide zijden licht opvangen springt de energieopbrengst ineens fors omhoog. Het verhogen van de opbrengst van zonnepanelen gaat met hele kleine stappen. Voor een gemiddeld enkelzijdig werkend paneel ligt het rendement ergens rond de 20 procent. Een verhoging met 1 procentpunt wordt als een forse verhoging gezien. Door de lichtinval van beide zijden op te vangen in een tweezijdig werkend zonnepaneel, springt de energieopbrengst met 15 procent omhoog, zegt Sinke. Voor een enkelzijdig paneel met 20 procent rendement zou dat neerkomen op een sprong naar 23 procent. Een dergelijke sprong met 3 procentpunt is dus groot.

Verticale plaatsing

Een tweede voordeel van dubbelzijdige panelen is dat ze verticaal kunnen worden geplaatst, zonder opbrengstverlies. Een verticaal geplaatst dubbelzijdig, paneel heeft een even hoge elektriciteitsopbrengst als enkelzijdig paneel met een ideale oriëntatie op de zon. Verticaal geplaatste zonnepanelen zouden ook veel makkelijker zijn te integreren met andere vormen van landgebruik, zoals landbouw. Het grondbeslag klein is vergeleken met de schuin geplaatste panelen in bijvoorbeeld zonneweiden. Niet onbelangrijk ook, verticaal geplaatste zonnepanelen zijn te combineren met de verbouw van gewassen. Daarmee haalt deze technologie de angel uit het debat of landbouwgrond ook mag worden ingezet voor het oogsten van zonnestroom.

Het paneel is aan beide zijden voorzien van een glazen bedekking. Bij een normaal paneel worden de zonnecellen op een niet-lichtdoorlatende ondergrond geplakt en aan de bovenzijde afgedekt met glas, waardoor slechts van één kant licht kan binnendringen. Bij een dubbelzijdig paneel wordt precies hetzelfde aantal cellen aan beide zijden door glas ingesloten en is er eigenlijk geen boven- of onderkant meer.

Consortium

Het geluidsscherm is gerealiseerd door een consortium waarin het bouwconcern Heijmans en het Venlose Scheuten Glass deelnam. Het is een pilot die gedurende anderhalf jaar wordt getest. De EU is met 1,4 miljoen euro subsidie bijgesprongen.

De kostprijs van het tweezijdige zonnepaneel is flink duurder dan het gangbare silicium pv-panneel maar volgens Sinke wordt die meerprijs ruimschoots gecompenseerd door de hogere elektriciteitsproductie en de kostenbesparingen doordat een kleiner oppervlak nodig is.

Ook wat betreft levensduur moeten de dubbelzijdige panelen beter presteren. De panelen zijn namelijk voorzien van gehard veiligheidsglas. Een punt zorg bij de initiatiefnemers vormen de Brabantse graffiti-adepten. Met verf bekladde panelen verliezen veel van hun vermogen. Scheuten Glass denkt met speciale vandalisme- grafittibestendige coating het probleem beheersbaar te kunnen houden. De handtekeningen van de grafittispuiters zijn daardoor relatief eenvoudig te verwijderen. De kans op schade door vandalisme heeft het consortium verkleind door gevoelige elektronische componenten zo goed mogelijk in het veiligheidsglas te integreren. 

Ook interessant