Zoeken
Menu

Het concept warmteterugwinning (wtw) is een mooie manier om energie te besparen. Met een wtw-systeem is het mogelijk om warmte terug te winnen die anders verloren gaat bij het ventileren. Sinds Vathorst heeft de wtw of balansventilatie echter een wat negatief imago. Consumenten denken al snel aan geluidsoverlast, onvoldoende schone lucht en tocht. Ten onrechte, want als een wtw goed is geïnstalleerd, functioneert hij uitstekend.

Er zijn zaken die in de ontwerpfase belangrijk zijn, zoals het bepalen van de prestatiecriteria en de comfortcriteria. In de conceptfase moet de plaats van de unit en van de luchttoevoer- en de luchtafvoervoorzieningen bepaald worden. Het kiezen van de juiste unit en de dak- of geveldoorvoerset die daarbij hoort, zijn aan de orde bij het definitieve ontwerp. Ook de keuze van installatiecomponenten als luchtkanalen, af- en toevoerventielen, regelkleppen, eventueel brandkleppen en het verwerken van deze onderdelen in zowel het bouwkundig als in het installatieontwerp komen in deze fase aan de orde.

Kanaaldiameter bepalen

“De belangrijkste tip bij het installeren van een wtw is het bepalen van de kanaaldiameters van de installatie en de positionering van de inblaas- en afzuigroosters”, zegt een directeur van een installatiebedrijf. “Dat is het uitgangspunt. Bereken de hoeveelheid lucht die in- en uitgeblazen moet worden en houd daarbij rekening met de snelheid waarmee de lucht wordt verplaatst.”

Goed installeren

Het goed installeren van de wtw-installatie is één ding en daarvoor is de installateur verantwoordelijk. “Maar”, zegt de directeur, “daarna is de gebruiker van het systeem aan zet. Want alleen als het systeem regelmatig en op de juiste manier wordt onderhouden, blijft het goed werken en is een gezond binnenklimaat gegarandeerd. Het is dan wel weer de taak van het installerende bedrijf om de gebruiker daar attent op te maken.”

Goed onderhouden

Onderhoud valt uiteen in twee delen, respectievelijk tip 2 en tip 3 dus. Aan de ene kant gaat het om het vervangen van de filters. Dat moet elk half jaar gebeuren, en iets vaker als een woning net is opgeleverd of als er veel verkeer is. Volgens de directeur kunnen bewoners dat prima zelf. “Wij komen immers ook niet langs om de filters van de afzuigkap te vervangen.” 
Het totale kanalenstelsel behoeft ook onderhoud, maar minder vaak: zo’n eens in de vier tot vijf jaar. “Installatiebedrijven kunnen dat doen, maar er zijn ook gespecialiseerde bedrijven die dit verzorgen. Schoonmaken gebeurt door onder druk reinigingspoeder in de kanalen te blazen en dat vervolgens met kracht weer af te zuigen. Het poeder laat een antistatisch laagje achter waardoor nieuw vuil zich minder snel afzet.”

Al met al is het dus een kwestie van goed installeren en goed onderhouden. Gebeurt dat allebei, dan is er geen vuiltje aan/in de lucht.

Ook interessant