Zoeken
Menu

Smart living ofwel 'comfortabel leven' is een begrip dat tegenwoordig vaak opduikt. Het wordt toegepast op wonen, maar werkt ook door in industrie, renovatie en infrastructuur. In dit artikel leest u over de betekenis van dit begrip en over de gevolgen van comfortabel leven voor de installatiebranche.

Bij comfortabel leven wordt ICT transsectoraal ingezet om duurzaamheid, water- en energiegebruik, zorg en welzijn, onderwijs, veiligheid en mobiliteit naar een hoger plan te tillen. In RADAR 2020 wordt comfortabel leven als volgt omschreven: 'Kern van de zaak is dat door integrale oplossingen op het gebied van energie, technologische voorzieningen, telematica en mobiliteit, de woning zijn bewoner steeds beter in staat stelt te functioneren binnen zijn totale leefomgeving en te communiceren met zijn leefomgeving.' In deze definitie is de woonomgeving het uitgangspunt; comfortabel leven heeft echter ook zijn effect in renovatie, nieuwbouw, openbare verlichting, voorzieningen op het vlak van infrastructuur, communicatie, openbare verlichting, veiligheidsvoorzieningen en de industrie.

Consument wordt prosument

Als het gaat om wonen komen er ook allerlei andere termen voorbij die deels samenvallen met het begrip comfortabel leven: denk aan personal climate, domotica en het nieuwe werken. Ook veilig wonen valt onder comfortabel leven, evenals gebruik kunnen maken van slimme communicatieservices. Het comfort en het gemak van de klant staan bij dit alles centraal. Een klant die, zo wordt wel gezegd, steeds minder alleen maar consumeert, maar ook steeds meer stuurt. Hij geeft zelf richting aan datgene wat hij in de praktijk wil kunnen toepassen; de consument verandert in feite steeds meer in een 'prosument'.

Spin in het web

RADAR 2020 geeft aan dat de woning in 2020 al lang niet meer alleen maar dient om in te wonen. Wonen, werken, recreëren, communiceren, ontmoeten; alles komt in de woning bijeen. Bij een dergelijke snelle ontwikkeling kunnen installatiebedrijven vanzelfsprekend niet achter blijven. De installateur nieuwe stijl weet niet alleen alles over domotica, maar adviseert zijn klanten bijvoorbeeld ook als het gaat om levensloopbestendig wonen. De prosument verwacht in 2020 dat u als installateur niet uitsluitend installeert, maar een integraal dienstenpakket biedt. Zelf is de klant al vertrouwd met ICT-gedreven toepassingen in huis, dus daar ligt uw toegevoegde waarde als installateur niet (meer). Uw meerwaarde ligt in het feit dat u de 'spin in het web bent' en al die technologie op een slimme manier aan elkaar kunt koppelen.

Installatie nieuwe stijl

De eerder genoemde prosument verwacht oplossingen waarin meerdere disciplines gecombineerd worden, maar wil één aanspreekpunt. Wil de installatiebranche deze loketfunctie vervullen, dan zal dit een flink beroep doen op de contactuele en sociale vaardigheden van de installateur. Voor de consument van de toekomst spreekt het voor zich dat u als installateur alles weet van integraal ontwerpen en de nieuwste installatietechnieken. Uw meerwaarde zit hem dan ook vooral in de mate waarin u als een spin in het web alle technologische mogelijkheden in woorden en daden bij elkaar weet te brengen. Alleen dan draagt u optimaal bij aan wat uw klanten zullen ervaren als comfortabel leven.

Foto: Flickr.com

Ook interessant