Zoeken
Menu
Brand zonnepanelen vaak veroorzaakt door onvakkundige installatie Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

Uit onderzoek van TNO naar aanleiding van brand ontstaan in zonnepanelen, blijkt dat dit vaak is terug te voeren op onvakkundig installeren. De onderzoekers baseren zich op gesprekken met specialisten en literatuuronderzoek. Het gaat vooral fout bij de montage van indaksystemen.

In Nederland keek TNO naar 27 bekende incidenten die merendeels plaats hadden in 2018. De golf branden afgelopen jaar was tevens de reden dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opdracht gaf tot het onderzoek, met steun van de sector.

Indaksystemen

Bij 12 van de 27 incidenten die TNO heeft bekeken, gaat het om indaksystemen. Een groot deel van de indakbranden heeft plaatsgevonden bij nieuwbouwhuizen die in 2018 zijn opgeleverd. Afgaand op gesprekken met schade-experts is hun inschatting volgens TNO dat de branden echter voor 80 tot 90 procent optreden bij indaksystemen. 'Een mogelijke verklaring voor dit verschil zou kunnen zijn dat niet alle brandincidenten die bij schade-experts bekend zijn in de media terecht zijn gekomen of anderszins bij ons bekend zijn geworden', aldus TNO in het rapport. 'Uit gesprekken met schade-experts en dakopbouwdeskundigen blijkt dat er bij indaksystemen geen eisen zijn gesteld aan de brandklasse van folies die zich onder pv-panelen van indaksystemen bevinden.'

TNO schrijft verder over de bevindingen van de schade-experts het volgende: 'De schade-experts schatten dat de oorzaak voor 80 tot 99 procent te wijten is aan problemen met connectoren. Echter, een verzekeraar geeft aan ook in sommige gevallen, zelfs na uitgebreid onderzoek, geen enkele oorzaak te kunnen vinden.'

Volgens de onderzoekers laten ook ervaringen en studies uit het buitenland zien dat onvakkundige installatie een veelvoorkomende oorzaak is van incidenten. De meest riskante fouten die worden gemaakt zijn het combineren van verschillende merken stekkers van hetzelfde type (cross-mating) en het onvakkundig verbinden van stekkers aan kabels.

Richtlijnen en stresstests

Op twee vlakken zijn veranderingen noodzakelijk, stelt TNO. Installateurs dienen voorlichting te krijgen over de noodzaak van deugdelijke connectorverbindingen en er zouden richtlijnen moeten komen om cross-mating van connectoren te voorkómen. Cross-mating komt volgens TNO voor voor als een installateur een kabel over langere afstand moet aanleggen en deze kabel een ander merk stekker heeft dan de kabel van het paneel. Dit kan leiden tot overgangsweerstanden, interne vlambogen, warmteontwikkeling en uiteindelijk brand. Onvakkundig gemonteerde stekkers kunnen tot soortgelijke problemen leiden. Mogelijk moet de certificatie van installateurs worden aangescherpt.

Daarnaast moet er worden gekeken naar eisen aan met name in-dak PV-systemen qua brandbaarheid van materialen en eisen aan constructie. Marktpartijen en brandweer zouden samen een nationale testfaciliteit moeten opzetten om stresstests te kunnen uitvoeren op zonne-energiesystemen voor daken en risico’s in kaart te kunnen brengen. 'Zo’n faciliteit is van groot belang om de ontwikkeling van (geïntegreerde) zonne-energie systemen en met name de veiligheid daarvan te kunnen bevorderen, stelt TNO.

Ook interessant