Zoeken
Menu
Alternatief voor de salderingsregeling voor zonnepanelen

De salderingsregeling voor zonnepanelen gaat op de schop vanaf 2023. Dat betekent particulieren met zonnepanelen een lagere vergoeding krijgen als ze stroom terugleveren aan het net. Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe vergoeding voor teruggeleverde stroom vervangt vanaf 2023 geleidelijk de zogenoemde salderingsregeling. Die is lucratiever omdat consumenten de teruggeleverde stroom nu nog tegen 100 procent van het betaalde tarief mogen verrekenen, inclusief de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE).

De regeling wordt versoberd, omdat zonnepanelen de laatste jaren veel goedkoper zijn geworden. Daardoor is minder stimulering nodig. De terugverdientijd daalt bij ongewijzigd beleid de komende jaren van zeven naar vijf jaar. Dat is volgens Wiebes niet nodig om investeringen in zonnepanelen aantrekkelijk te houden.De nieuwe regeling wordt vanaf 2023 stapsgewijs ingevoerd. Elk jaar valt een iets kleiner deel van de teruggeleverde elektriciteit onder de oude regeling. Vanaf 2031 geldt voor alle stroom het minimumtarief.
Wie zonnepanelen heeft of wil kopen, kan nog tot 1 januari 2023 zelfopgewekte stroom die wordt teruggeleverd aan het net aftrekken van het eigen stroomverbruik.

Minimumtarief

In de brief aan de Kamer geeft Wiebes aan dat het deel van de stroom die een particulier teruglevert aan de leverancier, voor een steeds kleiner deel onder de salderingsregeling valt.
In 2023 gaat het bijvoorbeeld nog om 91 procent en dit daalt elk jaar met ongeveer 10 procentpunt tot nul procent in 2031.

Er komt wel een minimumtarief voor stroom die particulieren met zonnepanelen terugleveren aan het net. Energiebedrijven moeten tenminste 80 procent betalen van het tarief dat zij zelf in rekening brengen, exclusief belastingen. In de oude regeling mogen consumenten de stroom nog tegen 100 procent het betaalde tarief verrekenen, plus de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE).

Brancheorganisatie Holland Solar is positief over de nieuwe werkwijze. “Met de nieuwe regeling is gegarandeerd dat huishoudens met zonnepanelen op het eigen dak ook in de toekomst een goed rendement zullen behouden zonder allerlei administratieve rompslomp.”

De organisatie verwacht dat huishoudens in de komende jaren steeds meer elektriciteit die ze hebben opgewekt zelf gaan gebruiken, of die opslaan in eigen batterijsystemen. Daarmee zullen ze minder gaan terugleveren aan het net.Ook interessant