Zoeken
Menu

In voorbereiding op het bouwen van slimme netten ofwel Smart Grids en het ombouwen van de bestaande infrastructuur naar Smart Grids focust Eaton zich op de automatisering in middenspanning (MS) en laagspanning (LS) distributienetwerken.

Eaton is actief deelnemer aan pilot projecten en events aangaande Smart Grids en maakt zich gereed voor de komende energietransitie. 

Remote Terminal Unit
Om te voldoen aan de automatiseringsbehoeften in MS netwerken introduceerde Eaton de automatische Ring Main Unit (RMU), Xiria. Deze Xiria unit beschikt over een geïntegreerde Remote Terminal Unit (RTU) module waarmee cruciale gegevens van zowel MS en LS zijde kunnen worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven. Hiermee wordt inzicht gegeven in zowel de MS als transformatorzijde van de
RMU. In geval van een eventuele uitval kan de netbeheerder hiermee efficiënte maatregelen treffen om de duur van de uitval te beperken.
 
Hoger automatiseringsniveau voor i-Net
Voor het i-Net project integreerde Eaton de SASensor technologie, die ontworpen en ontwikkeld is door het Nederlandse bedrijf Locamation, in zijn Xiria MS schakelapparatuur, waardoor een hoger automatiseringsniveau in het netwerk van Liander kon worden gerealiseerd. Naast alle mogelijkheden van de RTU, zorgt deze oplossing voor extra functionaliteit zoals omzetregistratie, bewaking van de energiekwaliteit, digitale storingregistratie en spanningsregelingbewaking, hetgeen Liander de mogelijkheid gaf om een voor een deel een zelfherstellend netwerk te creëren. Het project onderscheidt zich van andere smart energie inspanningen, omdat het voor 90% gebruik maakte van de bestaande onderdelen van het oorspronkelijke grid, wat het financieel aantrekkelijk maakt.
 
Op afstand bedienen en monitoren
Op eiland Tholen in Zeeland is in november 2012 het “net van de toekomst” in gereedheid gebracht. Hiervoor zijn een aantal Eaton SF6 vrije MV installaties Xiria voorzien van RTU met geïntegreerde GPRS modem voor draadloze communicatie ingezet. In een ring met een netopening is het mogelijk gemaakt om de verschillende MV installaties op afstand te bedienen en te monitoren. In geval van een storing kan een fout veel sneller gelocaliseerd en geisoleerd worden. Het gezonde deel van het net blijft gewoon van spanning voorzien.
 
Een mobiel communicatienetwerk is aangesloten en data wordt in een hoog beveiligde cloud opgeslagen en is alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers in het Regionale Bedrijfsvoeringcentrum. Vandaar kan de installatie bediend en gemonitord worden. Voordelen van het op afstand bedienen en monitoren is dat storingsminuten worden gereduceerd, de veiligheid wordt verhoogd en een tijdsbesparing bij onderhoudswerkzaamheden wordt gerealiseerd.
 
Eaton Smart Grid productenaanbod
Eaton´s Smart Grid productenaanbod bestaat uit een breed scala van MS en LS netwerkoplossingen voor nutsbedrijven, commerciële, industriële en residentiële sectoren. Wat betreft LS oplossingen biedt Eaton een complete retrofit oplossing voor transformatorstations, die zorgt voor inzicht tot aan het einde van het distributienet. Dit biedt nutsbedrijven inzicht in de reële belasting van het netwerk, waardoor ze zich beter kunnen voorbereiden op de komende energietransitie waarin elektrische voertuigen, warmtepompen en decentrale duurzame energiebronnen in toenemende mate worden aangesloten.
 
Smart Energy Collective
Eaton neemt verder nog deel aan het Smart Energy Collective (SEC), een toonaangevend initiatief in Europa, dat is gericht op de ontwikkeling van smart grids en diensten. Eaton is één van de 26 partners en is betrokken bij twee van de vijf testlocaties waar haar expertise en bewezen LS en MS technologie zal worden ingezet in de energiedistributie infrastructuur.
 

Ook interessant