Menu
V-storage neemt opslagsysteem officieel in gebruik Foto: Shutterstock - Tekst: Mari van Lieshout

V-Storage heeft in Eindhoven haar eerste energieopslagsysteem in gebruik genomen. Het is een 1MW/1.3MWh systeem dat moet bijdragen aan meer netbalans voor TenneT. Het systeem is het eerste in Nederland dat zogeheten regel-energie aan netbeheerder TenneT levert. Het energieopslagsysteem van Nederland staat op het terrein van VDL ETG in Eindhoven.

V-storage is samen opgericht met bussenbouwer VDL uit Eindhoven. Het bedrijf ontwikkelde een concept waarbij de batterijen van elektrische bussen waarvan de capaciteit met 20 procent is afgenomen, worden hergebruikt in een batterijsysteem voor tijdelijke opslag van stroom. In Eindhoven rijden 22 bussen met een 500 KWh-accupakket aan boord. Wanneer meerdere bussen tegelijk moeten laden, kan een elektriciteitsnet dat zonder extra investeringen in netverzwaring onmogelijk aan. In het concept van V-storage laadt de bus in korte tijd (10- tot 15 minuten) zijn accu uit de storage en meteen nadat de bus weer is vertrokken, laadt de opslag weer (met een lager vermogen) bij. In de toekomst zou de energieopslag niet meer exclusief voor de busvervoerder moeten  blijven. V-storage denkt dat het systeem een waardevolle schakel zal zijn in de keten van landelijke en regionale netbeheerders, aangestuurd op basis van fleet management data van het openbaar vervoersbedrijf. Zo moeten in heel Nederland alle bussen in het openbaar vervoer in 2020 op elektriciteit rijden. Als de batterijen niet meer geschikt zijn voor elektrisch vervoer, dan kunnen die een tweede leven krijgen in dit energieopslagsysteem.  

Tijdens de eerste maanden van dit jaar is het energieopslagsysteem uitvoerig getest. De batterij is inmiddels operationeel overgedragen aan Scholt Energy Control, dat de energiehandel en monitoring van het systeem voor rekening neemt. 

Balans

De batterij draagt vanaf nu bij aan de handhaving van de balans op het Nederlandse hoogspanningsnet. Vanwege de forse groei van hernieuwbare energie wordt het stroomaanbod steeds onvoorspelbaarder. Door schommelingen in de productie van met name wind- en zonne-energie wordt het moeilijker om de balans op het net te handhaven. Batterijen zullen daarom een belangrijke rol gaan spelen. Op het moment dat er veel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is, kan die elektriciteit worden opgeslagen in de batterij.

En bij pieken in de stroomvraag kan direct een beroep worden gedaan op de batterij (regel-energie). Door overschotten aan hernieuwbare energie op te slaan in batterijen wordt een kostbare uitbreiding van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk voorkomen.

Snelle uitbreiding

Door de capaciteit van de batterij beschikbaar te stellen aan het landelijke elektriciteitsnetwerk worden traditionele centrales op termijn overbodig, zo is de visie van Jan Scholt van Scholt Energy Control, dat de energiehandel en monitoring van het systeem voor rekening neemt. Scholt Energy Control verwachtdat het elektrisch vervoer in Nederland de komende jaren een grote vlucht nemen.

Niet iedereen is er overigens van overtuigd dat de businesscases die voor opslag van elektrische energie zijn ontwikkeld houdbaar zijn. Voor energy storage is een smart grid nodig en een smart grid maakt vraaggestuurde levering mogelijk. Maar de toenemende vraagsturing en een groeiende buffercapaciteit betekenen tegelijk dat eventuele verstoringen in de onderlinge balans kleiner zullen zijn en sneller kunnen worden opgelost. En daarmee bijt de businesscase in zijn eigen staart, zeggen criticasters.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Gerelateerde producten