Zoeken
Menu
Unieke flexibiliteitsmarkt in Nijmegen-Noord Bron: Liander

Netbeheerder Liander is in Nijmegen-Noord begonnen met een flexibiliteitsmarkt. Dat betekent dat vraag en aanbod van elektriciteit tussen ondernemingen beter op elkaar worden afgestemd. Hierdoor voorkomt Liander dat een kostbare extra elektriciteitskabel moet worden gelegd totdat een nieuw elektriciteitsverdeelstation klaar is.

Liander werkt samen met LIDL, Van der Valk en Scholt Energy om de flexibiliteitsmarkt te realiseren. Met deze oplossing bespaart Liander geld ten opzichte van de tijdelijke verzwaring. Het is voor het eerst dat op deze manier wordt samengewerkt om vraag en aanbod lokaal op elkaar af te stemmen.

Extra elektriciteitsbehoefte

Nijmegen-Noord is volop in ontwikkeling. In korte tijd zijn er veel woningen en een groot industrieterrein gerealiseerd. Er is een windpark ontwikkeld, daarnaast staan er nog een windpark en een aantal zonneweides op de planning. De vraag en het aanbod van elektriciteit ontwikkelen zich daardoor sneller dan verwacht. Liander werkt daarom aan de realisatie van een nieuw elektriciteitsverdeelstation om in de extra elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. Omdat het naar verwachting vier jaar duurt voordat het elektriciteitsverdeelstation klaar is, gebruikt Liander de flexibiliteitsmarkt als tussenoplossing om hoge stroompieken in het lokale elektriciteitsnet te voorkomen.

Wat is een flexibiliteitsmarkt?

In de flexibiliteitsmarkt worden vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afgestemd, waardoor overbelasting van het net op piekmomenten wordt voorkomen. Flexibiliteit ontstaat als energieverbruikers hun vraag en aanbod in tijd verschuiven. Via slimme systemen kan duurzaam opgewekte energie worden opgeslagen en energieverbruik tijdelijk worden uitgesteld zonder dat de verbruiker zijn gedrag hoeft aan te passen. Bijvoorbeeld door lokaal opgewekte energie op te slaan in een batterij. Aggregators, de partijen die vraag en aanbod samenbrengen, verzamelen deze flexibiliteit bij ondernemers in het gebied, laten slimme apparaten vraag en aanbod beter in balans brengen en bieden de flexibiliteit aan bij partijen zoals Liander.

In Nijmegen is deze flexibiliteit afkomstig van LIDL en Van der Valk. Van der Valk zet een warmtepomp in het gelijknamige hotel in, supermarktketen LIDL biedt met haar koelvrieshuis en batterij bij het distributiecentrum flexibiliteit aan. Scholt Energy Control coördineert dit proces. Hiervoor ontvangen zowel Scholt als LIDL en Van der Valk een vergoeding van Liander.

Bekijk de video over de flexibiliteitsmarkt:

Ook interessant