Zoeken
Menu
Flexibiliteitsservice als alternatief voor netverzwaring kán Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

Een flexibiliteitsservice, waarbij overbelasting van het elektriciteitsnetwerk voorkomen wordt door de energievraag te verschuiven in de tijd, kan dienen als alternatief voor netverzwaring. Dat blijkt uit de pilot ‘Flex as a service’, waarin Enexis Netbeheer, iwell en Woonbedrijf Eindhoven samenwerkten.

Is overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen door de energievraag te verschuiven in de tijd? Deze vraag stond centraal in de pilot waarbij door iwell in een appartementencomplex van Woonbedrijf Eindhoven een batterij is geplaatst. Het antwoord op de vraag is ja. De batterij kon de pieken van de lift ter plaatse opvangen waardoor het woonbedrijf toe kon met een kleine elektriciteitsaansluiting. Daarnaast is de batterij ingezet om te handelen op elektriciteitsmarkten én de netbeheerder te helpen pieken op het net te verlagen. Jan Willem de Jong van batterijsysteemontwikkelaar iwell: 'Daarvoor legden we samen met ICT Automatisering een digitale verbinding aan tussen het opslagsysteem en Enexis Netbeheer, zodat we met de batterij konden inspringen op die momenten dat de netbeheerder dat vroeg.'

Geautomatiseerde signalen

Tijdens de pilot stuurde Enexis Netbeheer, op basis van voorspellingen over de netbelasting, geautomatiseerde signalen naar de batterij om te laden of ontladen en zo het elektriciteitsnet te ontzien. Bijvoorbeeld door de batterij overdag op te laden als de zonnepanelen volop energie opwekken. Of de batterij te ontladen als in de avond alle elektrische auto’s om stroom vragen. De belasting van het elektriciteitsnet is afhankelijk van vele factoren en lastig te voorspellen. Daarom is een variëteit aan scenario’s getest. In sommige scenario’s werd vóór de daadwerkelijke uitvraag eerst de benodigde flexibiliteit gereserveerd. Op deze manier kon iwell anticiperen op deze behoefte, bijvoorbeeld door de batterij vooraf al volledig op te laden. Een belangrijke bevinding van de pilot is dat het plaatsen van een reservering voor de flexibiliteit resulteerde in grotere kans dat deze ook geleverd werd.

Zekerheid van levering

In de pilot ‘Flex as a Service’ experimenteerde Enexis met een model waarbij de netbeheerder een contract afsloot voor langere tijd met één marktpartij. Op deze manier kan de zekerheid op de levering worden verhoogd. In de toekomst zouden dit soort contracten via een aanbestedingsprocedure tot stand kunnen komen.

De opkomst van elektrische auto’s, zonnepanelen en windmolens zorgen steeds vaker voor capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. De klassieke oplossing voor capaciteitsproblemen is het leggen van dikkere kabels, deze oplossing is arbeidsintensief en vraagt hoge investeringen. De noodzaak daartoe wordt kleiner wanneer pieken in vraag en aanbod kunnen worden weggenomen door bijvoorbeeld een gedeelte van de auto’s in de nacht op te laden of door batterijen in te zetten om het netwerk te ontlasten. Ton van Cuijk, DSO architect bij Enexis Netbeheer: 'De netbeheerder hoeft dan niet zelf grote en dure batterijen te plaatsen, maar koopt flexibiliteit in de markt geleverd door bestaande (batterij)systemen.'

Ook interessant