Zoeken
Menu
Energielabels vaststellen nieuwe stijl Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Foto: Pixabay

Het zat er al een tijdje aan te komen, en inmiddels is het zover. Sinds 1 januari 2021 vervangt de nieuwe bepalingsmethode NTA8800 het oude energielabel. De nieuwe methode is een transparante en eenduidige manier om de energieprestatie van gebouwen te bepalen, gebaseerd op de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) van de EU.

De Nederlandse Technische Afspraak NTA8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ vormt de basis aan de hand waarvan de energieprestatie van een gebouw kan worden bepaald. NTA8800:2020+A1:2020 is nu beschikbaar.

Gelukt

Directeur Hugo Breuers van ingenieursbureau Breuers & Cobelens is er blij mee. Zijn bedrijf heeft zich toegelegd op de energieprestatie van de gebouwde omgeving en heeft onder andere woningcorporaties, bouwbedrijven/projectontwikkelaars, gemeentes, en kleine tot grote vastgoedinvesteerders als klant.  ‘Wij zijn in het voorjaar van 2020 begonnen met de voorbereidingen op de nieuwe bepalingsmethode’, vertelt Breuers. ‘En het is gelukt, we zijn volledig gecertificeerd om alle energielabels te mogen vaststellen vanaf 1 januari 2021. Zowel woning- als utiliteitsbouw, basis- én detailopname! De eerste nieuwe energielabels zijn inmiddels afgemeld, geheel volgens de nieuwe NTA8800.’

Jong vakgebied

‘De nieuwe bepalingsmethode past in de ontwikkeling van ons nog jonge vakgebied’, zegt Breuers. ‘Veertig jaar terug had niemand van energieprestatie gehoord, niemand was daar mee bezig. In de loop van de tijd zijn er eisen ontstaan en ze zijn steeds bijgesteld en aangescherpt, allemaal vanuit het uitgangspunt van duurzaamheid. Sinds 2008 kennen we een energielabel. De stap die we nu als branche zetten naar de NTA8800 is de grootste in die korte geschiedenis. De komende jaren zal er misschien nog wat gefinetuned worden, maar in grote lijnen kunnen we hier echt wel een tijd mee vooruit. Het verduurzamen van een woning begint met een goede nulmeting en een daarop volgend onafhankelijk advies. Daarna kan een woningeigenaar of corporatie zijn centen beter uitgeven aan isolatie dan aan nog meer papier.’

Duurzame keuzes maken 

'Het mooie van de nieuwe methode is dat er veel nieuwe, duurzame materialen en producten in zijn ondergebracht’, gaat Breuers verder. ‘Die tellen dus eindelijk echt mee, en dat is een stimulans voor projectontwikkelaars om voor duurzame keuzes te maken. Tegelijkertijd stimuleert het fabrikanten om te innoveren. Dat is wat mij betreft de grote meerwaarde van de NTA8800. Ik hoop dat het als een vliegwiel gaat werken in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.’  

BENG-eisen 

Overheidsgebouwen moeten naast de eisen die in de NTA8800 zijn opgenomen per 1 januari 2021 ook voldoen aan de BENG eisen. De BENG-eisen vervangen de energieprestatiecoëfficient (EPC). In de praktijk betekent dit dat de energieprestatie van nieuwbouw wordt vastgesteld aan de hand van drie eisen die niet langer onderling gecompenseerd kunnen worden. De drie BENG-eisen zijn: 1 de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar 2 het maximale primair fossiel energiegebruik, ook in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar 3 het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Overgangsregeling

Door onder andere de coronaperikelen en discussies in de politiek bleek in de loop van 2020 dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet op tijd zou halen. Een speciale overgangsregeling maakt het nu mogelijk dat EP-adviseurs die nog in het certificeringstraject in bepaalde situaties toch een opname mogen doen als zij aantoonbaar vakbekwaam zijn. De overgangsregeling geldt tot 1 juli 2021. Meer er over is te vinden op de website van RVO.

Ook interessant