Zoeken
Menu

Vrienden van Elektro regio Nijmegen is opgericht in 2001. “Het doel was destijds om meer jongeren op de elektro-opleidingen te krijgen”, vertelt coördinator Sandra Reuvers. Instroombevordering dus, met daaruit voortvloeiend het tweede doel: het laten aansluiten van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dat zijn nog steeds de twee speerpunten. Met de elf bedrijven waar de Vrienden van Elektro uit bestaat, streven ze die doelen met succes na.

Wat opvalt bij het bekijken van de ledenlijst is dat er behoorlijke verschillen in omvang zijn. Het landelijk opererende installatiebedrijf Kropman (met het hoofdkantoor in Nijmegen) telt zo’n 800 werknemers. Kip Electro Service in Ooij heeft daarentegen zo’n 10 man in dienst. Sandra Reuvers: “Voor het functioneren in Vrienden van Elektro maakt dat niet uit. Het gaat om de branche als geheel, er is geen concurrentie. Alle leden zijn enorm betrokken en dragen hun steentje bij in de vorm van inzet, kennis en stageplaatsen. De mix van groot en klein is juist fijn, want de ene leerling gedijt goed in een groot landelijk bedrijf waar hij iedere keer met een andere begeleider op pad gaat. Een ander past meer in een klein bedrijf dat in de regio werkt. De expertise van alle aangesloten bedrijven is waardevol, we kunnen op deze manier alles bieden, zowel qua organisatie als qua werksoorten. Dat een bedrijf als Alewijnse bijvoorbeeld veel projecten in de maritieme sector uitvoert, is voor ons geweldig.”

Bedrijfsschool De Technische

Eén van de dingen die Vrienden van Elektro, samen met het hele technische bedrijfsleven rondom Nijmegen, voor elkaar heeft gekregen, is het oprichten van een bedrijfsschool. Op deze ‘techniekbrede’ school, genaamd De Technische, wordt opgeleid met de praktijk als uitgangspunt. Het technisch bedrijfsleven heeft dringend behoefte aan gemotiveerde en breed opgeleide vakmensen met kwaliteiten die aansluiten bij de praktijk. De bedrijven weten zelf het beste waar behoefte aan is en daaruit is De Technische ontstaan. Het is een bedrijfsschool op het gebied van elektro- en installatietechniek, de bouw en het schildersvak op MBO-niveau 2 en 3. De school werkt nauw samen met ROC Nijmegen.

Techniekdag

Vrienden van Elektro is medeorganisator van en deelnemer aan het initiatief Techniekdag Nijmegen. Sandra Reuvers vertelt: “In totaal doen er zo’n 40 bedrijven actief aan mee. We proberen op die dag zo veel mogelijk kinderen van 8 t/m 14 jaar kennis te laten met techniek. Het gaat om techniek in de breedste zin van het woord, dus niet alleen maar elektrotechniek. Elektrotechniek is sowieso moeilijk om over te brengen en inzichtelijk te maken. De meeste installaties zitten verborgen in een gebouw, in een object. We werken samen met andere branches om techniek in het algemeen te promoten. Als ze dan wat ouder zijn, komt een deel natuurlijk wel bij elektrotechniek terecht. Maar met name voor jonge kinderen is het lastig voor te stellen.”

TechNetkringen

“Voor een effectieve samenwerking op het gebied van instroombevordering zijn korte lijntjes tussen scholen en het lokale technische bedrijfsleven een voorwaarde. Ook een paraplu is belangrijk, zodat activiteiten herkenbaar worden, op elkaar afgestemd kunnen worden en elkaar kunnen versterken”, vervolgt Reuvers. “TechniekTalent.nu is druk met het opzetten van TechNetkringen, waarvan er nu al zo’n 150 zijn. Een kring wordt gevormd door meerdere technische bedrijven die samen een (meestal) VMBO-school adopteren. Ook dat is een goede manier om jongeren en bedrijven aan elkaar te koppelen en de drempel te verlagen. In de TechNetkring regio Nijmegen zitten behalve de vier technische vmbo’s in de regio ook het ROC Techniek en De Technische. Wij als Vrienden van Elektro vormen de basis van de TechNetkring Nijmegen, maar omdat TechNet techniekbreed is, zijn er nog meer bedrijven bij betrokken. Wij doen het zelf gewoon lekker allebei, als Vrienden en als Kring.”

Ook interessant